Precizările ANCOM referitoare la sancțiunea stabilită în art. 4 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 356/2018 privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor

Prin adoptarea Legii nr. 356/2018 privind unele măsuri sancționatorii în domeniul radiocomunicațiilor a fost revizuit cadrul legal pentru desfășurarea activității de control și de sancționare a eventualelor contravenții săvârșite de radioamatori, fiind abrogată Hotărârea Guvernului nr. 236/2006 privind stabilirea şi sancționarea contravențiilor în domeniul operării stațiilor de radiocomunicații.                                                                                                                În cuprinsul art. 4 alin. (2) din Legea nr. 356/2018 s-au stabilit o serie de obligații în sarcina titularilor de autorizații de radioamator, printre care cea de a menține „o copie audio a traficului realizat pe stația radio pentru o durată de un an, în condițiile stabilite prin actele normative în vigoare” (lit. g). Actul normativ în vigoare care stabilește condițiile de utilizare a benzilor de frecvențe radio în serviciul amator, la care trimite textul legii, este Decizia președintelui ANCOM nr. 245/2017 privind reglementarea serviciului de amator. În cuprinsul acestuia, la subpunctele 13-14 ale pct. IV din Anexa Deciziei președintelui ANCOM nr. 245/2017, se stabilește în sarcina responsabilului de radioclub sau a radioamatorului care permite pe stația deținută lucrul de la distanță a altui radioamator să menţină o copie audio a traficului astfel realizat pe staţia deţinută, pe o durată de minimum un an, iar în jurnalul de trafic să menţioneze identitatea radioamatorilor care au utilizat astfel respectiva staţie şi parametrii tehnici ai legăturilor radio efectuate.                                                                                                             Prin această obligație s-a urmărit ca responsabilitatea comunicațiilor efectuate în serviciul de radioamator să fie asigurată și în condițiile în care o altă persoană decât deținătorul stației de radioamator utilizează stația respectivă de la distanță. Astfel, prin ”condițiile stabilite prin actele normative în vigoare” în sensul prevăzut de art. 4 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 356/2018, se înțelege faptul că obligația menținerii unei copii audio a traficului radio pentru o durată de un an privește:                                                                         1) responsabilul de club pentru stațiile de radioclub, în cazul în care acestea sunt operate de la distanță (subpct. 13 al pct. IV din Anexa Deciziei președintelui ANCOM nr. 245/2017); și                                             2) radioamatorul care permite lucrul la distanță altui radioamator pe stația sa (subpct. 14 al pct. IV din Anexa Decizia președintelui ANCOM nr. 245/2017).                                                                                      Scopul obligației impuse celor două categorii de titulari de autorizație este acela de a crește diligența acestora atunci când permit utilizarea de la distanță a stației deținute, obiectivul final fiind asigurarea unei conduite normale a comunicațiilor electronice în serviciul de amator.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*