Statut A.S.V.S.U.

STATUT

Asociatia SALVATORILOR VOLUNTARI pentru SITUATII DE URGENTA
( A.S.V.S.U.)

Capitolul I. Dispozitii generale

Denumirea, natura juridica, sediul, obiectul, scopul, patrimoniul asociatiei

Art. 1. Asociatia Salvatorilor Voluntari pentru Situatii de Urgenta (A.S.V.S.U.) este o organizatie cu personalitate juridica româna de drept privat, apolitica, neguvernamentala, nonprofit, conform legii 69/2000.
Durata de functionare este nelimitata.
Patrimoniul initial al Asociatiei este de 10.000.000 lei.

Art. 2. Asociatia Salvatorilor Voluntari pentru Situatii de Urgenta are sediul social în: România, Bucuresti, str. Liviu Rebreanu nr. 12, bl. K2, sc. 2, et. 6 ap. 36, sector 3; are cont bancar propriu si poate înfiinta filiale, reprezentante sau birouri în orice localitate din tara, pe baza hotarârii Consiliului de Conducere al ASVSU.

Art. 3. Scopul Asociatiei Salvatorilor Voluntari pentru Situatii de Urgenta îl constituie SALVAREA DE VIETI OMENESTI si PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR.

Art. 4. Obiectul de activitate al Asociatia Salvatorilor Voluntari pentru Situatii de Urgenta îl constituie:

a) Selecteaza si instruieste, în cadru organizat, personal voluntar, din cadrul societatii civile, pentru interventii în situatii de urgenta, în domeniile:
1) cercetare-cautare-deblocare-salvare,
2) prim ajutor în situatii de urgenta,
3) radiocomunicatii de urgenta,
4) alpinism utilitar – transport accidentatii,
5) suport psihologic,
6) cautare-salvare canina,
7) supravietuire în conditiile diverselor situatii de urgenta,
8) cunostinte despre stingerea incendiilor, etc.

b) Organizeaza centre fixe si mobile de salvare, dotate cu: echipament specific de salvare, corturi, paturi, mijloace de transport auto ( inclusiv ambulante ), garaje, echipamente complexe de radiocomunicatii, harti, calculator, saci de dormit, magazie cu echipament de lucru si rezerva, GPS-uri, câini specializati de cautare si salvare, rezerve de apa potabila si bucatarii de campanie etc., din fondurile proprii si/sau în colaborare cu institutiile guvernamentale si neguvernamentale din tara si strainatate;

c) Organizeaza voluntarii în echipe, grupe, detasamente, formatiuni de salvare pentru situatii de urgenta, din rândul celor instruiti, care au promovat examenele specifice tinând cont de abilitatile si disponibilitatile fiecaruia.

d)
Participa la elaborarea planurilor de protectie si interventie la dezastre ale structurilor administrativ-teritoriale, stabileste locul si rolul fortelor de interventie proprii în cooperare cu celelalte forte care intervin la prevenirea si înlaturarea urmarilor situatiilor de urgenta, pentru restabilirea starii de normalitate.

e)
Realizeaza activitati de supraveghere , prevenire si alarmare, cooperare si interventie, în cazul situatiilor de urgenta, colaborând cu elementele componente ale Sistemului National de Management pentru Situatii de Urgenta în conformitate cu prevederile legale, pe baza de acorduri încheiate cu organele abilitate;

f)
Colaboreaza si sprijina Prefecturile si Primariile, Ministerul Administratiei si Internelor, Inspectoratele Situatiilor de Urgenta, Jandarmeria Romana , Politia Rutiera, Politia Comunitara, toate Ministerele care au structuri speciale pentru Situatii de Urgenta, etc, în activitatea de selectare, instruire si evidenta a voluntarilor, instruirea populatiei pentru prevenirea si limitare a efectelor situatiilor de urgenta;

g)
In colaborare si cu sprijinul Ministerului Sanatatii, Ministerului Educatiei si Cercetarii, Ministerului Administratiei si Internelor, ONG-uri de specialitate, etc, elaboreaza si desfasoara programe de instruire a membrilor ASVSU, pentru acordarea de prim ajutor si prim ajutor calificat în urgente, cât si instruirea societatii civile, în acordarea primului ajutor si supravietuire în cazuri de urgenta, la nivelul institutiilor de învatamânt preuniversitar si universitar, societati comerciale, organizatii cetatenesti de cartier, etc.

h)
In colaborare cu Federatia Romana de Radioamatori – Reteaua Nationala de Urgenta Radio, realizeaza activitati de antrenament sau interventie prin capacitarea radioamatorilor romani în vederea informarilor radio în timp real, a situatiilor de urgenta, pe plan local sau pe întreg teritoriul tarii; Realizarea retelei de urgenta radio, pentru utilizatorii de frecvente libere, respectiv frecventele de 27 MHz si 446 MHz , spectru utilizat de societatea civila, prin utilizarea în comun a frecventelor radio ( fara protectie radio) . Instruirea salvatorilor voluntari în domeniul radiocomunicatiilor de urgenta, folosind surse alternative de energie si realizând sisteme de cooperare radio cu alte structuri implicate în actiuni de salvare, inclusiv informarea radiotelefonica, în timp real, a „Serviciului de Apel Unic de Urgenta – 112” , a Inspectoratelor Situatiilor de Urgenta despre situatiile concrete din teren.
Crearea si dezvoltarea formatiunilor si centrelor proprii (fixe si mobile) de radiocomunicatii de urgenta si a retelei de repetoare, ce acopera întregul teritoriu al tarii, folosind întregul spectru de frecvente asignate serviciului de radioamatori si CB, care se vor pune la dispozitia Inspectoratelor Situatiilor de Urgenta, ca surse de informatii de urgenta sau sisteme alternative de radiocomunicatii nationale. Dezvoltarea retelei radio mobile din spectrul de 144-145 MHz , 430-440 MHz si mai ales a celei de 27 MHz, ca o retea alternativa de informare si comunicare radio; cooperarea cu dispeceratele radio ale serviciilor mobile terestre; realizarea „canalului 9”- apel de urgenta si „canal 19”- informatii rutiere în banda de 27 MHz. etc.

i)
In colaborare cu Asociatia Profesionala a Alpinistilor Utilitari din România se realizeaza instruirea, examinarea, atestarea si interventia salvatorilor voluntari în domeniul salvarilor de la înaltime sau adâncime, transportului accidentatilor, etc.

j)
In colaborare cu Federatia Româna de Psihoterapie, Centrele de tratament si institutiile de învatamânt superior de psihiatrie (de stat sau particulare), formeaza grupe operative mixte specializate în acordarea suportului psihologic in situatii de urgenta : victimelor, apartinatorilor si/sau salvatorilor;

k)
In colaborare cu Centrele de Educare Canina se vor realiza dresarea câinilor specializati si instruirea însotitorilor lor, în vederea sprijinirii actiunilor de salvare cu câini de cautare salvare, sau câini de paza si companie (ce pot îmbunatatii suportul psihologic general în situatii de urgenta).

l)
Colaboreaza si sprijina Crucea Rosie Romana (CRR), Asociatia Nationala a Salvatorilor Montani din România (ANSMR), Agentia Nationala pentru Sport, Ministerul Turismului, etc, în actiunile lor specifice (atât în prevenirea cât si în limitarea urmarilor unor situatii de urgenta, cât si realizarea de antrenamente în comun) ;

m)
Colaboreaza cu cultele religioase, indiferent de credinta, din toata tara, familiarizând enoriasii cu problematica situatiilor de urgenta , pregatind din rândul lor grupe de voluntari pentru astfel de situatii.

n)
Sprijina activitatea altor formatiuni si asociatii, cât si a persoanelor particulare, organizate în scopuri similare, prin elaborarea si dezvoltarea bazei logistice, procurarea de statii de emisie-receptie si întretinerea lor, procurarea de medicamente, materiale sanitare, ustensile necesare acordarii primului ajutor, organizarea de puncte adunare raniti si tabere de sinistrati, transportul ranitilor, etc.

o)
Sprijina material si profesional, perfectionarea continua a salvatorilor voluntari în concordanta cu ultimele tehnici de salvare; organizeaza tabere si excursii pentru schimburi de experienta si antrenament (inclusiv pentru pregatirea generatiilor urmatoare de salvatori – aspirantii cu vârste între 15 – 18 ani), expeditii de antrenament cu participarea salvatorilor voluntari cât si pentru atragerea de noi voluntari; participa la diverse actiuni si concursuri legate de scopul A.S.V.S.U.;

p)
Colaboreaza cu organizatii similare din strainatate în vederea cunoasterii, însusirii si diseminarii tehnicilor curente de salvare la nivel international;

q)
Organizeaza schimburi de experienta, simpozioane, mese rotunde, conferinte, work-shop-uri, acordari de burse, concursuri, legate de scopul A.S.V.S.U.;

r)
Organizeaza în cadrul A.S.V.S.U. (în functie de solicitari ) sectii tehnico-aplicative, coordonate de antrenori de specialitate în domeniile: radioamatorism, alpinism-escalada, turism sportiv, speologie, orientare turistica, prim ajutor, protectia mediului, parapanta, mountain bike, role, etc.

s)
Sprijina: organizarea de puncte de prim ajutor, competitii cultural-sportive, formarea de instructori si antrenori sportivi, scoli de turism, scoli de soferi, etc., cât si activitati recreative pe întreg teritoriul tarii cât si în strainatate, prin: -acordarea de asistenta tehnica si logistica, -instruire în prim ajutor de urgenta , -transport accidentati si îmbunatatirea comunicatiilor radio, audio si video, gratuit sau contra cost, la actiunile initiate de alte structuri, utilizând baza materiala si tehnica specifica din dotare, cu membrii formatiunilor ASVSU;

t)
Organizeaza concursuri tehnico-aplicative în domeniul obiectului de activitate al asociatiei;

u)
Organizeaza si aplica programe, proiecte si activitati de conservarea naturii, protectia mediului înconjurator si ecologie.

v)
Organizeaza programe si campanii de educatie ecologica si sensibilizare a opiniei publice fata de problemele mediului înconjurator, în spiritul respectului pentru om si natura; desfasoara programe de conservare a naturii si monitorizare ecologica;

w)
Face propuneri legislative organelor abilitate, în spiritul scopului si al domeniului de activitate al ASVSU.

x)
Ofera consultanta si se implica activ în domeniul protectiei mediului;

y)
Promoveaza si aplica programe de dezvoltare durabila locala si regionala;

z)
Organizeaza activitati educative în rândul tinerilor neistitutionalizati (a „copiilor strazii”, „gastilor de cartier” si a tinerilor dependenti de droguri, etc.) în colaborare cu organismele abilitate;

Obiectul de activitate va putea fi modificat de catre Adunarea Generala cu respectarea stricta a dispozitiilor legale în materie.

Art. 5. În vederea realizarii obiectivelor sale Asociatia Salvatorilor Voluntari pentru Situatii de Urgenta poate desfasura activitati accesorii:
– accepta donatii, sponsorizari, subventii de la persoane fizice si juridice din tara sau strainatate, care sunt de acord cu scopul asociatiei si doresc sa contribuie la realizarea acestuia;
– face cunoscuta existenta scopurilor si activitatea sa utilizând mijloacele mass-media.
– angajeaza personalul necesar realizarii scopurilor sale.
– poate înfiinta societati comerciale si cluburi sportive proprii în legatura cu scopul principal al asociatiei, în conditiile legii.
– acorda Diplome de Onoare, Certificate de Curaj, Diplome de Salvatori Voluntari, insigne, plachete omagiale persoanelor fizice sau juridice care se remarca în actiunile de instruire, sprijinire, prevenire sau salvare, protectia mediului înconjurator, etc.

Capitolul II. Organizarea, conducerea si administrarea

Art. 6. Poate fi membru al A.S.V.S.U. orice persoana fizica sau juridica, indiferent de nationalitate, configuratie politica, cetatenie, sex, vârsta, pregatire profesionala sau credinta religioasa, care recunoaste statutul A.S.V.S.U., contribuie la marirea patrimoniului si la realizarea scopurilor propuse , solicitând în scris aderarea la A.S.V.S.U.

Extras din Statutul ASVSU aprobat în sedinta din 19. 10. 2004.
Pentru conformitate

Presedinte executiv
Ing. Vasile Grososiu

5 comentarii la „Statut A.S.V.S.U.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

The Home of FOX HUNTING