PROCEDURI RECOMANDATE ÎN TRAFICUL DE RADIOAMATOR

PROCEDURI RECOMANDATE ÎN TRAFICUL DE RADIOAMATOR

TRAFICUL RADIOTELEGRAFIC
1. – (1) Apelul făcut de o staţie de radioamator poate fi:
a) apel general pentru toate staţiile care lucrează în banda respectivă;
b) apel cu adresă pentru una sau mai multe staţii.
(2) Apelul general este constituit după cum urmează:
a) cuvântul CQ (repetat de trei ori cel mult);
b) cuvântul DE;
c) indicativul staţiei care face apelul (repetat de trei ori cel mult);
d) litera K (invitaţie la transmitere).
(3) În cazul apelului către staţiile DX, la cuvântul CQ se poate adăuga cuvântul DX, iar în cazul apelului către staţii dintr-o anume ţară sau continent, prefixul sau prescurtarea corespunzătoare ţării sau continentului respectiv.
(4) În cadrul concursurilor, cuvântul CQ poate fi înlocuit cu un altul caracteristic concursului, conform regulamentului acestuia (TEST, CONTEST, CQAA etc.).
(5) Apelul cu adresă este constituit după cum urmează:
a) indicativul staţiei chemate (repetat de cel mult trei ori);
b) cuvântul DE;
c) indicativul de apel al staţiei care cheamă (repetat de cel mult trei ori);
d) litera K
(6) În cazul când condiţiile de stabilire a legăturii sunt dificile, apelul poate fi transmis repetat, dar nu mai mult de zece ori.
2. – (1) Răspunsul la apel este constituit după cum urmează:
a) indicativul de apel al staţiei care a chemat (repetat de cel mult trei ori);
b) cuvântul DE;
c) indicativul de apel al staţiei care a fost chemată (repetat de cel mult trei ori);
d) litera K.
(2) După primirea răspunsului la apel, staţia respectivă transmite mesajul dorit folosind în acest scop fie limbajul clar, fie codurile sau prescurtările permise de prezentul Regulament, folosirea altor coduri sau prescurtări fiind interzisă.
(3) În mod obligatoriu, începutul şi sfârşitul mesajului trebuie să conţină indicativul de apel al corespondentului, cuvântul DE şi indicativul de apel propriu.
(4) Traficul poate fi desfăşurat în orice limbă.
(5) În cazul lucrului BK (break–in=întrerupere), se procedează în felul următor:
a) staţia care a transmis şi urmează să recepţioneze, transmite după terminarea mesajului, cuvântul BK;
b) staţia care a recepţionat şi urmează să transmită, răspunde folosind cuvântul BK, cuvântul DE sau indicativul propriu (repetat de cel mult trei ori).
(6) În cazul schimburilor de mesaje foarte scurte, în special al celor din timpul concursurilor, se poate omite transmiterea preambulului, intrându–se direct în conţinutul mesajului.
3. – (1) La sfârşitul legăturii, fiecare staţie participantă transmite:
a) indicativul staţiei corespondente;
b) cuvântul DE;
c) indicativul staţiei proprii;
d) cuvântul SK (Stop Keying = sfârşit de transmitere) transmis legat.
(2) Pentru a se evita un răspuns din partea unei alte staţii decât cea chemată, litera K poate fi înlocuită cu prescurtarea KN.

TRAFICUL RADIOTELEFONIC
În traficul radiotelefonic, procedurile de apel, de răspuns la apel, de desfăşurare a traficului şi de închidere a legăturilor sunt, în principiu, identice cu cele din traficul radiotelegrafic, cu deosebirea că prescurtările DE, K, SK, BK, etc., se înlocuiesc cu cuvintele sau expresiile echivalente, iar literele care compun indicativele de apel se vor exprima cu folosirea alfabetului fonetic internaţional.

TRAFICUL DE PRIMEJDIE
(1) În cazul situaţiilor excepţionale, prevăzute în Regulament, care necesită efectuarea unui trafic de primejdie, radioamatorii vor folosi procedura de apel general, menţionată mai sus, la care expresia CQ va fi înlocuită cu expresia QRRR (semnal de primejdie) emisă de trei ori.
(2) După transmiterea preambulului, va urma textul propriu-zis al mesajului de primejdie, care va conţine informaţii privind natura primejdiei şi a ajutorului solicitat, adresa şi numele zonei calamitate sau a persoanei aflate în primejdie, precum şi orice alte informaţii care ar putea uşura acordarea ajutorului necesar.
(3) Pentru răspunsul la apelul de primejdie, se va folosi procedura de răspuns la apel indicată la secţiunea privind traficul radiotelegrafic cu menţiunea că între indicativul de apel al staţiei care a fost chemată (repetat de cel mult trei ori) şi litera K se va introduce prescurtarea RRR (confirmarea recepţiei semnalului de primejdie) urmată de QRRR.
(4) Radioamatorul care recepţionează un mesaj de primejdie în benzile de radioamator trebuie să întrerupă imediat emisia proprie şi să ia notă de mesajul respectiv iar dacă după o perioadă de aşteptare constată că nici o altă staţie nu răspunde apelului de primejdie, radioamatorul va răspunde el însuşi, luând în continuare toate măsurile posibile în vederea acordării ajutorului solicitat.
(5) Radioamatorul care recepţionează un mesaj de primejdie în alte benzi decât cele de radioamator trebuie să ia notă de mesajul respectiv şi să asculte în continuare traficul de primejdie iar în cazul în care constată că mesajul de primejdie nu primeşte răspuns de la alte staţii, el va transmite telefonic conţinutul mesajului de primejdie organelor competente.
(6) Se interzice radioamatorilor folosirea expresiilor SOS şi MAYDAY rezervate staţiilor serviciilor mobil maritim şi aeronautic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

The Home of FOX HUNTING