Campionatul național US RTTY

I. Desfășurare:  Etapa de RTTY: prima și a doua zi de luni din Septembrie
Concursul este format din 8 etape a câte 30 de minute fiecare, astfel:
Prima zi de luni: 16.00.00 UTC – 16.29.59 UTC (prima etapa);
 16.30.00 UTC – 16.59.59 UTC (a doua etapa);
 17.00.00 UTC – 17.29.59 UTC (a treia etapa);
 17.30.00 UTC – 17.59.59 UTC (a patra etapa);
A doua zi de luni: 16.00.00 UTC – 16.29.59 UTC (a cincea etapa);
 16.30.00 UTC – 16.59.59 UTC (a șasea etapa);
 17.00.00 UTC – 17.29.59 UTC (a șaptea etapa);
 17.30.00 UTC – 17.59.59 UTC (a opta etapa);
 
II. Benzi și moduri de lucru: 80m 3560 KHz to 3600KHz

III. Categorii de participare:
A.  Seniori individual – operatori cu vârsta peste 18 ani împliniți;
B.  Juniori individual – operatori cu vârsta pana la 18 ani împliniți la data ultimei etape de concurs
C.  Echipe formate din 2 operatori; în mod obligatoriu ambii membri ai echipei vor fi legitimați la același club afiliat FRR;
D.  QRP – indiferent de vârsta / clasa de autorizare, maxim 10W input – 5W out
E.  Receptori
 
Note:
    b)  în cadrul aceluiași concurs un participant nu poate opera și individual și în cadrul unei echipe;
    c)  în cadrul unui concurs, cu aceeași stație se poate face câte o legătura în fiecare din cele 8 etape;
    d)  la limita de separare a etapelor nu se aplica regula de 5 minute abatere de timp intre orele înscrise în loguri
 
IV. Controale: un cod din 3 cifre care reprezinta numărul serial al legăturii. Aceasta este singura diferență intre regulamentul „Campionatului național US de SSB si CW” și este determinata de lipsa programelor de concurs. Nu exista multiplicator.
        O linie în fișierul cabrillo ar putea arata în felul următor:
        QSO:  3500 RY 2013-09-02 1625 YO3GW  599 005 YO9XC 599 003
V. Punctaj: 1 QSO valabil = 2 pct; o recepție valabila = 2 pct
VI. Penalizări: Se anulează la ambii corespondenți punctele dacă: timpul diferă cu mai mult de 5 minute,  dacă orele sunt din etape diferite, dacă sunt greșeli la înscrierea indicativului, sau dacă sunt una sau mai multe greșeli la înscrierea codului numeric. Legăturile duble se iau în considerare o singura data și anume prima legătura valida.
VII. Scor final: suma punctelor din cele 8 etape.
VIII. Arbitraj: Arbitrii se desemnează de către CA la propunerea comisiei de specialitate cu cel puțin 45 de zile înaintea primei etape și se publica. Arbitrii au sarcina de a verifica prin monitorizare activitatea din concurs, sa            verifice modul de lucru și respectarea regulamentului de concurs și a regulamentului privind serviciul de amator din Romania. Participanții sau arbitrii care constata nereguli în timpul desfășurării concursului pot transmite            informările respective însoțite de probe relevante în termen de 24 de ore de la încheierea etapei a patra, respectiv a opta. Arbitrii pot solicita participanților documente doveditoare ale condițiilor de autorizare: locații autorizate, clasa de autorizare, legalitatea utilizării unui indicativ special, etc. Oricare din următoarele situații atrage după sine descalificarea concurentului și trecerea acestuia la log control:
a)    depășirea timpului regulamentar de concurs;
b)    orice încălcare a regulamentului serviciului de amator din Romania;
c)  orice încălcare a regulamentului concursului.
d)  utilizarea de către concurenți de orice mijloace non-radioamatoricești în timpul concursului, inclusiv, dar fără a se limita la: telefon, internet, mesagerie electronica, chat, VoIP, pentru solicitarea sau aranjarea de legături radio.
În cazul unor abateri grave, comisia de arbitri poate propune suspendarea participării concurenților vinovați la următoarele ediții ale campionatului.
Orice concurent poate face contestație în termen de 7 zile de la afișarea rezultatelor pe site-ul FRR, numai în forma scrisa și numai privind activitatea proprie. Depunerea contestației se taxează cu suma de 50 de lei, suma ce se restituie în cazul admiterii contestației și devine venit al FRR în cazul respingerii acesteia.
Clasamentele se confirma de către C.A. care poate discuta eventualele contestații.
IX. Clasamente / premii: Se întocmesc clasamente separate pentru fiecare categorie. Pentru prima ediție a acestui campionat, bazata pe numărul participanților CA al FRR va decide dacă omologheaza concursul. În cazul omologării primii clasați la fiecare categorie primesc titlul de “Campion național al României” (dacă sunt minim 6 participanți pe categorie), medalia și tricoul de campion (la categoria QRP și receptori nu se acorda). Cei clasați pe locurile 2 și 3 primesc medalii. Primii 10 clasați primesc diplome. Premierea se face într-un cadru festiv.
X. Termen / adresa: logurile se vor incarca pe server numai în format Cabrillo, în termen de 10 zile de la data ultimei etape, la adresa: http://www.hamyo.ro/concursuri/upload.php Logurile vor menționa în mod obligatoriu structurile afiliate FRR din care fac parte operatorul sau operatorii, după caz.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*