Campionatul Național de Unde Scurte – Telefonie (SSB)

Regulament

Organizator: Federația Română de Radioamatorism                Participanți: Sunt invitați să participe la Campionatul Național de US, toți radioamatorii români membri ai structurilor afiliate Federației Române de Radioamatorism, cu legitimare valabilă (cu taxa FRR anuală plătită)  în perioada desfășurării campionatului.
Toți participanții vor respecta “Regulamentul Cadru de participare în competițiile de US şi UUS, organizate de FRR” (Anexa 1). Date/ore: 8 etape de câte 30 minute desfășurate astfel:
Etapele 1, 2, 3 și 4 în prima zi de luni a lunii Octombrie, între orele 16:00-18:00 UTC. Etapele 5, 6, 7 și 8 în a doua zi de luni a lunii Octombrie, între orele 16:00-18:00 UTC. Etapele sunt delimitate astfel:

 • etapa 1 şi etapa 5, între orele 16:00 – 16:29 UTC;
 • etapa 2 şi etapa 6, între orele 16:30 – 16:59 UTC;
 • etapa 3 şi etapa 7, între orele 17:00 – 17:29 UTC;
 • etapa 4 şi etapa 8, între orele 17:30 – 17:59 UTC;

Notă: Cu aceeași stație se poate stabili o singură legătură în fiecare etapă.
Benzi/moduri: 80m (în intervalul 3650 – 3775 kHz), SSB.

Categorii  de participare:

 •  Seniori categorie putere mare – Operatori cu vârsta peste 18 ani, putere peste 100W, conform cu autorizația ANCOM;
 • Seniori categorie putere redusă – Operatori cu vârsta peste 18 ani, putere maxim 100W;
 • Juniori –  Operatori cu vârsta până la 18 ani (împliniți la data concursului)   putere maxim 100W;
 • Echipe – Stații cu autorizație de club, cu maxim doi operatori indiferent vârsta.
 • Receptori – seniori;
 • Receptori – juniori;

Nota 1: Un participant la campionat poate opta pentru o singură categorie din cele enumerate mai sus.
Nota 2: Operatorii de la categoria D, membri ai structurilor afiliate FRR, trebuie să aparțină aceluiași club.
Controale: Se va transmite un cod din 6 cifre, format astfel:

 • Primele 3 cifre reprezintă numărul de ordine al legăturii, începând cu 001,  număr ce va fi transmis în continuare de la o etapă la următoarea etapă.
 • Ultimele  3 cifre sunt un cod tip ștafetă. La prima legătură din concurs codul se va forma cu cifra din indicativ plus vârsta operatorului în ani împliniți. Pentru categoria Echipe se va folosi vârsta unuia din operatori. La legătura următoare se va transmite codul recepționat la legătura anterioară.

Exemplu:  pentru un operator din districtul 5, în vârsta de 42 de ani:
 TX          RX
Legătura 1: 001542   001934
Legătura 2: 002934   001756
Legătura 3: 003756   002444
Legătura 4: 004444   004718
Legătura 5: 005718   006971

O linie în fișierul Cabrillo ar putea arăta în felul următor:
QSO:  3700 PH 2013-10-07 1625 YO3GW  59  005323 YO9XC 59 003945 Punctaj: se acordă 2 puncte pentru fiecare QSO valabil.

 • Sunt valabile QSO-urile înscrise în logurile ambilor corespondenți, la același timp sau la o diferență de maximum 5 minute, fără greșeli la indicativ sau la numerele de control.
 • Se anulează QSO-urile ambilor corespondenți, fără aplicarea unor penalizări suplimentare, în următoarele situații:
 • timpul  înscris în log diferă cu mai mult de 5 minute;
 •  există greșeli  în indicativ sau în codurile numerice.

În cazul unor QSO-uri duble, se punctează un singur QSO valabil. Nu se aplică penalizări pentru QSO-uri duble şi se recomandă păstrarea lor în log. Scor final: suma punctelor din cele 8 etape. Nu există multiplicator. Arbitraj: Arbitrii (minim 3) se desemnează de către CA la propunerea comisiei de specialitate, cu cel puțin 45 de zile înaintea primei etape și se anunță public. Arbitrii au sarcina de a verifica prin monitorizare activitatea din concurs, modul în care participanții respectă regulamentul de concurs și regulamentul privind serviciul de amator din România. Participanții sau arbitrii, care constată nereguli în timpul desfășurării concursului, pot transmite organizatorului în termen de 48 de ore, de la încheierea etapei a patra, respectiv a opta, informări însoțite de probe relevante privind neregulile constatate. Arbitrii pot solicita participanților documente doveditoare privind condițiile de operare (amplasament, clasa de autorizare, legalitatea utilizării unui indicativ special, jurnalul de trafic, etc.). Oricare din următoarele situații atrage după sine descalificarea concurentului și trecerea acestuia la categoria  “log control”:

 • depășirea timpului regulamentar de concurs;
 • încălcarea regulamentului serviciului de amator din România;
 • încălcarea regulamentului de concurs;
 • utilizarea de către concurenți a oricăror mijloace non-radioamatoricesti în timpul concursului, inclusiv, dar fără a se limita la: comunicații prin telefon, internet, mesagerie electronică, chat, VoIP, pentru solicitarea sau aranjarea de legături radio;

e) – este permisă folosirea pasivă a sistemelor de alertare publică: DX cluster, RBN etc. (fără auto-postare, postare fictivă, favorizarea anumitor indicative, etc.)

Arbitrii pot propune comisiei de disciplină a FRR, sancționarea concurenților găsiți vinovați.
La sfârșitul concursului, Comisia de arbitri va întocmi raportul de arbitraj ce va conține și clasamentul  provizoriu.

Orice concurent poate face, în termen de 7 zile, de la afișarea rezultatelor pe site-ul FRR, contestație scrisă privind rezultatele proprii. Depunerea contestației se taxează cu suma de 50 de lei. Suma  se restituie în cazul admiterii contestației sau devine venit al FRR în cazul respingerii acesteia. Contestațiile vor fi analizate de C.A. al F.R.R. Logurile concurenților se vor publica pe site-ul oficial al federației, în forma rezultată după verificare.
Clasamentele provizorii se vor valida de către o comisie,  din care va face parte președintele comisiei de specialitate şi secretarul FRR și ulterior  vor fi supuse spre aprobare  C.A. al F.R.R.

Sancțiuni: Sancțiunile aplicate participanților care încalcă prevederile prezentului regulament, vor fi stabilite de către comisia de apel a FRR şi pot consta în:

 • Suspendarea participării la competiția unde s-a raportat şi confirmat abaterea şi re-clasificarea logului ca log de control (zero puncte);
 • Interdicția de a participa la competițiile organizate de FRR, pentru o anumită perioadă de timp, în funcție de gravitatea faptei şi de antecedente.

Clasamente/premii: Se întocmesc clasamente separate pentru fiecare categorie. Primii clasați primesc titlul de “Campion Național al României” (dacă sunt minimum 6 clasați, din 3 cluburi diferite, pentru fiecare din categoriile A, B, C și D), medalia și tricoul de campion. Cei clasați pe locurile 2 și 3 primesc medalii. Primii 10 clasați primesc diplome. Alte premii/cupe/trofee pot fi decernate în funcție de inițiativele asociațiilor și de sponsori. Premierea se va face, de regulă, într-un cadru festiv.
Termen/adresă: logurile se vor expedia numai în format Cabrillo, în termen de 10 zile de la data ultimei etape. Logurile se vor încărca la adresa: http://hamyo.ro/concursuri/. Logurile vor menționa în mod obligatoriu structurile afiliate FRR, din care fac parte operatorul sau operatorii, după caz.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*