Campionatul Internațional în Unde Ultrascurte “YODX VHF-UHF-SHF”

 1. Organizator: Federația Română de Radioamatorism
 2. Scopuri și obiective:
 • Creșterea nivelului de competitivitate şi performanță a radioamatorilor români, în contextul unei
  competiții deschise participării internaționale;
 • Promovarea radioamatorismului românesc la nivel internațional.
 • Perioada de desfășurare a concursului:
  Primul sfârșit de săptămână complet din luna Iulie:
  Sâmbătă 14:00.00 UTC – Duminică 13:59.59 UTC
 • Categorii de participare:
 • MOSB: stații din același amplasament, operate de mai mult de un operator și folosind un singur
  indicativ intr-o singură bandă.
 • SOSB: stații din același amplasament, operate de același operator și folosind un singur indicativ pe o
  singură bandă, fără ajutor la operare din partea altei persoane pe durata concursului.
 • MOMB: stații din același amplasament, operate de mai mult de un operator și folosind un singur
  indicativ pe mai multe benzi.
 • SOMB: stații din același amplasament, operate de același operator și folosind un singur indicativ pe
  mai multe benzi, fără ajutor la operare din partea altei persoane pe durata concursului.
  Observație:
  Pe durata desfășurării concursului concurenții pot participa doar la o singură categorie de participare.
  5.1 Participanți:
  Participanții la concurs trebuie să fie autorizați ca radioamatori.
  Participanții trebuie să respecte regulile de concurs, cerințele licenței proprii (putere maximă permisă,
  frecvențele și tipul de modulație) și să dea dovadă de sportivitate în întrecere.
  Stațiile de club trebuie să utilizeze un singur indicativ pe toată durata concursului.
 • Benzi de frecvențe:
  144 MHz; 432 MHz; 1,2 GHz; 2,3 GHz; 5,7 GHz; 10,3 GHz; 24 GHz.
 • Control:
  Controlul RS(T) urmat de un număr serial începând cu 001 și QTH-locatorul format din 6 caractere.
  Se va transmite număr serial separat pe fiecare bandă, începând cu 001.
 • Moduri de lucru:
  CW , SSB si FM pe porțiunile de bandă alocate fiecărui mod de lucru.
 • Punctaj:
  Se atribuie 1 punct pentru fiecare km distanță între centrele locatoarelor în care sunt amplasate stațiile.
  9.1. Multiplicatori:
 • 1 pentru banda de 144 MHz;
 • 2 pentru banda de 432 MHz;
 • 4 pentru banda de 1,2 GHz.
  P a g i n ă 3 | 6
 • 8 pentru banda de 2,3 GHz;
 • 12 pentru banda de 5,7 GHz;
 • 20 pentru banda de 10,3 GHz;
 • 30 pentru banda de 24 GHz.
  9.2. Scor:
  Scorul se calculează pentru fiecare bandă în parte, ca suma punctelor din legături înmulțită cu
  multiplicatorul benzii.
  Pentru participanții la categoriile multiband se calculează suma scorurilor obținute pe fiecare bandă.
 • Modul de operare:
  Este permis un singur semnal pe bandă, in orice moment. Stațiile trebuie operate din același
  amplasament pe toata durata concursului.
 • Legături:
  Fiecare stație se poate lucra o singură dată pe o bandă. Dacă o stație este lucrată din nou pe aceeași
  bandă, numai o singură legatura poate conta pentru punctaj. Orice legaturi duble trebuie sa fie
  inregistrate fără a pretinde puncte si marcate clar ca duble.
  Legăturile realizate prin intermediul repetoarelor nu se punctează. Concurenții sunt obligați să se
  conformeze definiției generale de QSO valid (așa cum este definită și redată mai jos). Schimbul de
  controale (indicativ, raport recepție, numărul QSO-ului și locatorul) trebuie transmise și confirmate pe
  banda în care a început legatura si numai pe durata legăturii.
  Pe timpul unei legături nu se permite incercarea de a obține orice parte din informațiile cerute la
  schimbul de controale, prin alte metode de comunicare precum canalul de chat prin Internet, DXCluster,
  trecerea pe altă bandă de radioamatori, telefon, etc. Astfel de metode alternative invalidează QSO-ul din
  concurs.
  Auto-spotarea este permisă prin toate mijloacele cu excepția DXCluster-ului (trimiterea a mai multor
  auto- spotări pe chat-uri nu este recomandată, ci este descurajată).
 • Loguri:
  Logurile participanților trebuie completate in formatul EDI.
  Se întocmește separat câte un log pentru fiecare bandă în care concurentul lucrează.
  Antetul fișierului EDI trebuie să conțină minim următoarele câmpuri:
 • Indicativul și WWL folosit (PCall si PWWLo)
 • Categoria și banda (PSect si PBand)
 • Indicativele operatorilor (RCall pentru categoriile SOSB și SOMB, RCall și Mope1, Mope2, . . .
  pentru categoriile MOSB și MOMB)
 • Adresa de e-mail (RHBBS)
 • Puterea Tx in W (SPowe)
 • Antena (SAnte); trebuie să fie clar identificabil câte sisteme de antene s-au folosit.
  Termenul de trimitere a log-urilor este de 7 de zile calendaristice de la încheierea concursului. Acestea
  vor fi încărcate pe pagina dedicată concursului la adresa www.hamradio.ro/upload.
  Log-urile trimise după această dată nu se vor lua în considerare.
  Vor intra în clasament numai logurile care conțin minim 1 QSO cu stații YO, YP, YQ, YR. Logurile care nu
  îndeplinesc aceasta condiție vor fi considerate check-log.
  În evaluarea logurilor intrate în clasamentul oficial al concursului vor fi folosite , cu titlu de check-log,
  loguri importate de pe site-ul IARU.
  Toate log-urile vor fi publicate simultan cu rezultatele provizorii (neomologate de C.A.) ale concursului.
 • Precizări:
  Prin trimiterea logului de concurs sau de control, participantul admite că:
 • a înțeles regulile de concurs și este de acord să se încadreze în acestea;
 • a operat potrivit regulilor și reglementărilor ce se referă la autorizarea sa și a stației;
 • este de acord ca verificarea încrucișată să poată fi făcută publică, cu excepția datelor
  personale din câmpurile PAdr1, PAdr2, RName, RAdr1, RAdr2, RPoCo, RCity, RCoun și RHBBS.
 • este de acord ca organizatorul concursului să poată calcula scorul participării, să poată
  modifica, publica, imprima și distribui (prin orice mijloc inclusiv pe hârtie sau în format electronic) logul participantului atât în formatul original sau alte formate corespunzătoare, cu
  sau fără modificări sau combinat cu alte loguri ale participanților din concursul specific sau din
  altele, sau din alte motive incluzând antrenamentul, dezvoltarea si progresul
  radioamatorismului.
 • accepta toate deciziile organizatorului concursului ca fiind finale.
 • Clasamente/premii:
 • În baza clasamentelor vor fi acordate diplome în format electronic pentru locurile 1, 2 și 3 la fiecare
 • categorie de participare.
 • Regulamentul Campionatului Național Multiband ȋn Unde Ultrascurte
 • ( VHF-UHF-SHF )
 • Simultan cu concursul “YODX VHF-UHF-SHF” sportivii legitimați la un club/asociație afiliat(ă)
 • Federației Române de Radioamatorism, cu taxele achitate la zi, pot participa în cadrul Campionatului
 • Național de Unde Ultrascurte Multiband a României.
 • În acest sens, participantul trebuie să specifice pe linia “PClub“ din header-ul logului de concurs,
 • asociația afiliată F.R.R. al cărei membru este.
 • În cadrul Campionatului Național de Unde Ultrascurte Multiband a României vor fi întocmite clasamente
 • separate pentru următoarele categorii:
 • Seniori:
 • SOMB: stații din același amplasament, operate de același operator și folosind un singur indicativ pe
  mai multe benzi, fără ajutor la operare din partea altei persoane pe durata concursului.
 • MOMB: stații din același amplasament, operate de minim doi dar nu mai mult de șase operatori,
  membri ai aceleași structuri afiliate la F.R.R. și folosind un singur indicativ aparținând acestei structuri,
  pe mai multe benzi.
  Juniori:
 • JN: stații din același amplasament, operate de același operator cu vârsta de cel mult 18 ani împliniți în
  anul concursului și folosind un singur indicativ pe mai multe benzi, fără ajutor la operare din partea altei
  persoane pe durata concursului.
  Regulile de desfășurare ale competiției “Campionatului Național Multiband ȋn Unde Ultrascurte” sunt
  aceleași cu ale concursului “YODX VHF-UHF-SHF”, stipulate anterior, cu mentiunea ca la arbitrare vor fi
  folosite doar logurile încărcate pe pagina concursului (www.hamradio.ro/upload).
  Sportivii clasați pe primul loc la aceste 3 categorii primesc titlul de Campion Național al României,
  medalie, diplomă și tricou de campion, dacă la categoria respectivă sunt clasați concurenți din cel puțin
  4 structuri sportive afiliate la F.R.R. Sportivii clasați pe locurile 2, respectiv 3, primesc diplome și medalii.
  Elaborat și dezbătut în ședința membrilor Comisiei Centrale de Unde Ultrascurte din cadrul Federației
  Române de Radioamatorism din data de 17 Decembrie 2021.
  Comisia Centrală de Unde Ultrascurte
  Președinte ,
  Cristian TOSU (YO8CT) Aprobat în ședința Consiliului de

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*