“YODX HF Contest” și “Campionatul Național de Unde Scurte Multiband”

 1. Organizator: Federația Română de Radioamatorism
 2. Scopurişi obiective:
  • Creșterea nivelului de competitivitate şi performanța a radioamatorilor români, în contextul unei competiții deschise participării internaționale.
  • Promovarea radioamatorismului românesc la nivel internațional.
 3. Perioada de desfasurare a concursului:
  Ultimul weekend întreg al lunii August: 27 – 28 August
 4. Categorii de participare:
  • SOAB-MIX-HP – un singur operator, toate benzile, MIXT
  • SOAB-MIX-LP – un singur operator, toate benzile, MIXT, putere maxima 100 watti
  • SOAB-CW – un singur operator, toate benzile, numai CW
  • SOAB-SSB – un singur operator, toate benzile, numai SSB
  • SOSB – un singur operator, o singura banda, MIXT (5 categorii diferite:separat 80, 40, 20, 15, 10 m), indiferent de putere
  • MOST – mai multi operatori, toate benzile, un singur emitator, MIXT
  • YN (youngster and novice) operator sub 18 ani împliniți sau maxim 3 ani de la prima autorizare dovedit cu copie de pe acte doveditoare.
  • SWL -receptori, MIXT
  4.1 Concursul se desfășoară în toate benzile de unde scurte de la 3.5 la 28 MHz exceptând benzile WARC.
  4.2 Concurenții la categoria Single Band, care lucrează și în alte benzi în timpul concursului, sunt rugați să includă în log și legăturile realizate în alte benzi (dacă este cazul), cu scopul de a ajuta la procesul de corectare a logurilor corespondenților.
  4.3 Toate clasamentele se intocmesc separat pentru România și restul lumii, pe continente și țări.
 5. Controale
  5.1. Stațiile din afara Romaniei vor transmite RS(T) + nr. legaturii, începând cu 001.
  5.2.1. Stațiile din România vor transmite RS(T) + prescurtarea județului sau BU pentru stațiile din București.
  5.2.2. Abrevierea județelor din România este următoarea:
  YO2: AR, CS, HD, TM
  YO3: BU, IF
  YO4: CT, BR, GL, TL, VN
  YO5: AB, BH, BN, CJ, SM, SJ, MM
  YO6: BV, CV, HR, MS, SB
  YO7:AG, DJ, GJ, MH, OT, VL
  YO8: BC, BT, IS, NT, SV, VS
  YO9: BZ, CL, DB, GR, IL, PH, TR
  5.2. Stațiile MOST (mai mulți operatori, toate benzile, un singur emițător) pot folosi numere seriale separate pentru fiecare banda sau un singur număr serial cronologic.
 6. Punctaj
  6.1. Punctaj pentru stațiile străine:
  • QSO cu o stație din Romania: 8 puncte
  • QSO cu o stație din afara continentului propriu: 4 puncte
  • QSO cu o stație din propriul continent: 2 puncte
  • QSO cu o stație din propria țară DXCC: 1 punct
  6.2. Punctaj pentru stațiile din România:
  • QSO YO – DX: 8 puncte
  • QSO YO – EU: 4 puncte
  • QSO YO – YO: 0 puncte
  6.3. Stațiile /MM nu sunt multiplicatori, dar valorează 4 puncte pentru orice participant.
  6.4. Stațiile SWL trebuie sa logheze ambele indicative și cel puțin unul din controale; punctajul este cel de mai sus.
 7. Legaturile duble
  7.1. Legăturile duble sunt legaturi realizate cu o stație în același mod și în aceeași bandă. Dacă prima legatură dintre stații este validată, dublele se cotează cu 0 puncte. Dacă prima legatură nu este validată, a doua legatură (dubla) este acceptată.
  7.2. Legaturile duble nu se penalizează acestea nu trebuie marcate in log. Mai mult, este recomandat a se lăsa legaturile duble în log.
 8. Multiplicatori
  8.1. Pentru stațiile străine exista doua tipuri de multiplicatori:
  • Un multiplicator pentru fiecare județ diferit lucrat pe fiecare bandă, indiferent de modul de lucru
  • Un multiplicator pentru fiecare țară diferită lucrată (DXCC), pe fiecare bandă, indiferent de modul de lucru
  8.2. Pentru stațiile din Romania:
  • Un multiplicator pentru fiecare țară diferită lucrată (DXCC), pe fiecare bandă, indiferent de modul de lucru
 9. Scorul final
  Toate stațiile:scorul finalse obține înmulțind suma punctelor din toate legăturile cu suma tuturor multiplicatorilor din toate benzile.
 10. Reguli generale
  10.1. Este permisă folosirea tuturor prefixelor ITU alocate României, în condițiile de autorizare stabilite de ANCOM (YO, YQ, YP, YR).
  10.2. Toate emițatoarele și receptoarele trebuie să se situeze într-un cerc cu raza de maxim 500 m.
  Toate antenele folosite de un participant trebuie conectate fizic prin cabluri cu emițătoarele șireceptoarele.
  10.3. Folosirea Packet si WEB clusterelor este permisă tuturor categoriilor de participanți.
  10.4. Folosirea de emițătoare/receptoare în alte locații conectate prin internet este nesportivă și face motivul descalificării.
  10.5. Self-spotting-ul este interzis. Realizarea de „legaturi radio” prin telefon, telex, internet, packet mail, etc, înainte și în timpul concursului este prohibită.
  10.6. Folosirea altor indicative pentru a ține o frecvență ocupată în alte benzi,sked-uri, spotare pe DX cluster sau pentru a muta multiplicatori în alte benzi este interzisă.
  10.7. Solicitarea de legaturi prin telefon, telegrame, internet, packet in timpul concursului se considera self-spotting și nu este permisă, atragând descalificarea.
  10.8. Participanții la categoriile Single Operator pot schimba benzile și modurile de lucru fără restricții. Doar un singur semnal poate fi transmis în orice moment dat.
  10.9. Single Operator: acele stații la care o singură persoană realizează următoarele: operează, loghează și spotează.
  10.10. Statiile MOST trebuie sa respecte „regula celor 10 minute”. Timpul petrecut într-o bandă se scurge de la prima legatură realizată în acea bandă. Doar un singur semnal poate fi emis întrun oricare moment dat. Excepție: doua semnale in benzi diferite în același moment sunt permise, dacă și numai dacă stația din a doua banda, denumită „multiplicator” (numai una), lucreaza un nou multiplicator. Aceasta banda „multiplicator” trebuie de asemenea schimbată după „regula celor 10 minute”. Legăturile care încalca ambele reguli trebuie păstrate în log, iar acestea nu vor fi cotate ca punctaj sau penalizare, dar vor permite validarea legăturii la staîia corespondentă.
  10.11. Toate categoriile MIXT pot lucra cu aceeași stație și în CW și in SSB. Sunt interzise legăturile CW în segmentele de bandă SSB și legăturile SSB în segmentele de bandă CW.
 11. Logurile de concurs
  11.1. Logurile sunt acceptate numai in format electronic CABRILLO.
  11.2. Numele fișierului trebuie să fie de tipul indicativ.log sau indicativ.cbr. Exemplu: YO3KAA.log
  11.3. Logurile in format electronic trebuie trimise ca attachment la logs@yodx.ro
  11.4. Toți timpii din log trebuie să fie UTC.
  11.5. Se loghează toate controalele transmise șirecepționate.
  11.6. Participanții care urmăresc o clasare în top 3 la oricare dintre categoriile listate la punctul 3 sunt obligați să noteze în log frecvența exactă a fiecarui QSO efectuat (folosirea unui sistem CAT),
  având ca unitate minimă 1 kHz. Clasarea în Top 3 la oricare dintre categoriile de participare va fi validată numai în condițiile înscrierii in log a frecvenței exacte a fiecărui QSO, sau prin punerea la dispoziția arbitrilor a înregistrării audio a perioadei de participare în concurs.
 12. Termen de expediere a logurilor
  12.1. Logurile trebuie expediate la organizatorii concursului în maxim 7 zile de la sfârșitul concursului.
 13. Diplome și premii
  13.1. Vor fi acordate diplome pentru locurile 1, 2 si 3 la fiecare categorie listată la Punctul 4.
  13.2. Pentru stațiile străine vor fi redactate și clasamente pe continente/țări. Vor fi acordate plachete stațiilor clasate pe primul loc în fiecare continent și diplome primilor trei clasați din fiecare țară, la fiecare categorie de participare, în condițiile realizării a minimum 50 legături validate de arbitraj.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*