Model Parteneriat

PROPUNERE  DE PROIECT

MODEL CADRU

  

PROIECT DE PARTENERIAT

 

            Incheiat astazi  ………… luna ………………. anul …………. intre urmatoarele parti semnatare:

           

1.      Denumirea unitatii de invatamant cu sediul in localitatea…………………………., strada ________________________nr.___, cod postal ………….. judetul Hunedoara, reprezentat prin                           D-l__________________ ______________________ in calitate de ______________________________________.

Telefon ……………, telefon mobil……………., fax ………………..

Adresa E-mail …………………….  site www. ………………….

 

2.      Clubul Sportiv Silver Fox, persoana juridica de drept privat, cu sediul in     Deva, str. Vasile Alecsandri nr. 13,  reprezentata prin D-l profesor Marius Pantilimon in calitate de presedinte al clubului.

Telefon 0254216149 telefon mobil 0722630417

Adresa E-mail  cssilverfox@yahoo.com                www.cssilverfox.ro

 

MOTIVATIE:

            Clubul Sportiv Silver Fox are ca ramuri de sport radioamatorism, orientare si sportul pentru toti. Clubul are membrii si colaboratori in tot judetul.

            In toate activitatile noastre sunt cuprinsi copii, elevi  si tineret.

            Optam pentru o activitate organizata in scoli si cluburile elevilor pentru a putea atrage in actiunile de pregatire elevi  si cadre didactice.

            Pentru activitatea de radioamatorism dorim sa organizam in unitatile de invatamant cercuri  de pregatire de electronica radiocomunicatii si informatica.

Aceste cercuri pot fi organizate separat sau complementare cercurilor existente. In cadrul acestor cercuri vom face si pregatirea pentru obtinerea licentelor de radioamatori.

            Pentru pregatirea participarii in retelele de urgenta ale radioamatorilor, dorim ca in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ( ISU) sa facem o pregatire de acordare a primului ajutor medical, tot in paralel cu cercurile existente in scoli.

            Ca obiectiv principal, avem atragerea copiilor si elevilor pentru participarea la concursuri de masa si selectia pentru activitatea de performanta.

 

OBIECTIVE PROPUSE:

            1. Valorificarea cunostintelor predate la disciplinele tehnice prin participarea la cercurile de radiotehnica, telecomunicatii, informatica si radioamatorism.

            2. Atragerea elevilor in practicarea sporturilor tehnico aplicative (orientare, radiogoniometrie, trafic radio si radiotelegrafie).

            3. Atragerea elevilor pentru practicarea exercitiilor fizice si sportului pentru toti, participarea la concursuri locale, zonale sau nationale.

            4. Selectia si  pregatirea sportivilor selectati pentru sportul de perforanta.

            5. Instaurarea si mentinerea comunicarii deschise si a transparentei.

            6. Promovarea spiritului civic si a mentalitatilor comunitare, a responsabilitatii individuale si de grup.

ETAPELE REALIZARII PROIECTULUI

1.      Stabilirea colectivului de cadre didactice si specialisti implicati in realizarea proiectului.

2.      Selectarea si evaluarea initiala a elevilor care vor participa la proiect.

3.      Stabilirea tematicii si a modului de organizare a activitatilor, a calendarului si orarului pe activitati si responsabili.

4.      Stabilirea si asigurarea bazei tehnico materiale pentru derularea proiectului.

5.      Evaluarea periodica si finala a rezultatelor obtinute si orientarea elevilor spre forme superioare de pregatire.

6.      Mediatizarea activitatilor desfasurate si a rezultatelor obtinute.

7.      Eliberarea de adeverinte, diplome, autorizatii de radioamator sau a altor documente care sa ateste participarea la realizarea proiectului.

MODALITATI DE SUSTINERE A PROIECTULUI.

1.      Intrunirea colectivului  de cadre didactice si specialisti, pentru stabilirea concreta a planului de activitati, a numarului de elevi cuprinsi, a orarului de desfasurare si a tematicii abordate.

2.      Asigurarea documentatiei  necesare fiecarei activitati. Asigurarea posibilitatilor de colaborare si schimb de tematici intre cercurile cu acelasi profil din judet sau din tara.

3.      Organizarea de concursuri  intre participantii de la cercurile respective, la nivel local judetean sau national.

4.      Elaborarea de referate la sesiuni de comunicari de profil, la simpozioane, sau alte actiuni reprezentative.

5.      Prezentarea de lucrari practice la simpozioane, concursurile de creatie tehnica locale, judetene sau nationale.

6.      Organizarea de excursii, vizite, intalniri si schimburi de experienta.

PRODUSE FINITE ALE PARTENERIATULUI.

1.      Elevi mai pregatiti teoretic si practic. Mai adaptati la activitatile sociale si de grup.

2.      Elevi mai sanatosi datorita activitatilor de educatie fizica si sport.

3.      Realizarea unei mediatizari concrete in randul parintilor, comunitatilor locale si mass media.

4.      Valorificarea si comunicarea rezultatelor in cadrul sesiunilor de comunicari tehnico stiintifice ale elevilor.

5.      Realizarea unui protofoliu al programului desfasurat, folosirea experientei pentru realizarea altor programe.

 

           

            Prezentul protocol de colaborare, presupune respectarea legislatiei in vigoare, rezolvarea amiabila a problemelor care apar pe parcursul derularii activitatilor si delimitarea fata de orice actiuni sau interpretari din partea tertilor.

 

            Prezentul protocol de colaborare este intocmit pe durata nelimitata si poate fi denuntat de catre oricare din partile semnatare.

 

            Partile semnatare pot fi invitate la actiuni de interes comun, pot intocmi si alte documente de colaborare si se pot intalni la initiativa oricarei parti pentru discutarea problemelor de interes comun aparute.

 

           

UNITATEA DE INVATAMANT                           CLUBUL SPORTIV

Localitatea                                                     SILVER FOX

 

Director.                                                         Presedinte

 

……………………….                                prof. Marius Pantilimon

                                                                                                VIZAT

                                                                                    INSPECTORATUL SCOLAR

                                                                                                JUDETEAN

PROPUNERE  DE PROIECT

 

PROIECT DE PARTENERIAT 

          Incheiat astazi  ………… luna noiembrie anul 2011 intre urmatoarele parti semnatare:

1.     Colegiul National Sportiv CETATE Deva cu sediul in localitatea Deva., strada Axente Sever, nr. 3, judetul Hunedoara, reprezentat prin D-l Adrian Liga in calitate de director.

Telefon 0254217015, telefon mobil……………., fax ………………..

Adresa E-mail  c.i.gimnastica@smart.ro    site www. ………………….

2.     Clubul Sportiv Silver Fox, persoana juridica de drept privat, cu sediul in     Deva, str. Vasile Alecsandri nr. 13,  reprezentata prin D-l profesor Marius Pantilimon in calitate de presedinte al clubului.

Telefon 0254216149 telefon mobil 0722630417

Adresa E-mail cssilverfox@yahoo.com                www.cssilverfox.ro

 

MOTIVATIE:

          Clubul Sportiv Silver Fox are ca ramuri de sport radioamatorism, orientare si sportul pentru toti. Clubul are membrii si colaboratori in tot judetul.

          In toate activitatile noastre sunt cuprinsi copii, elevi  si tineret.

          Optam pentru o activitate organizata in scoli si cluburile elevilor pentru a putea atrage in actiunile de pregatire elevi  si cadre didactice.

          Pentru activitatea de radioamatorism dorim sa organizam in unitatile de invatamant cercuri  de pregatire de electronica radiocomunicatii si informatica.

Aceste cercuri pot fi organizate separat sau complementare cercurilor existente. In cadrul acestor cercuri vom face si pregatirea pentru obtinerea licentelor de radioamatori.

          Pentru pregatirea participarii in retelele de urgenta ale radioamatorilor, dorim ca in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ( ISU) sa facem o pregatire de acordare a primului ajutor medical, tot in paralel cu cercurile existente in scoli.

          Ca obiectiv principal, avem atragerea copiilor si elevilor pentru participarea la concursuri de masa si selectia pentru activitatea de performanta.

 

OBIECTIVE PROPUSE:

          1. Constituirea unei echipe formate din  baieti si  fete, elevi care  vor fi instruiti pentru practicarea ramurii de sport orientare radio, orientare si sportul pentru toti.                                                                     2. Pregatirea elevilor selectati pentru practicarea sportului de performanta in vederea participarii la concursurile si campionatele nationale.                  

3. Pregatirea sportivilor selectionati pentru participarea la campionatele balcanice, europene si mondiale in perioada 2012 – 2015.

 

ETAPELE REALIZARII PROIECTULUI

1.     Stabilirea colectivului de cadre didactice si specialisti implicati in realizarea proiectului.

2.     Selectarea si evaluarea initiala a elevilor care vor participa la proiect.

3.     Stabilirea tematicii si a modului de organizare a activitatilor, a calendarului si orarului pe activitati si responsabili.

4.     Stabilirea si asigurarea bazei tehnico materiale pentru derularea proiectului.

5.     Evaluarea periodica si finala a rezultatelor obtinute si orientarea elevilor spre forme superioare de pregatire.

6.     Mediatizarea activitatilor desfasurate si a rezultatelor obtinute.

7.     Eliberarea de adeverinte, diplome, autorizatii de radioamator sau a altor documente care sa ateste participarea la realizarea proiectului.

 

MODALITATI DE SUSTINERE A PROIECTULUI.

1.     Intrunirea colectivului  de cadre didactice si specialisti, pentru stabilirea concreta a planului de activitati, a numarului de elevi cuprinsi, a orarului de desfasurare si a tematicii abordate.

2.     Va fi numit unul din profesorii antrenori din cadrul unitatii de invatamant, care sa se ocupe special de grupele respective. Acesta va fi instruit in legatura cu principalele caracteristici ale orientarii radio, orientare, sportul pentru toti si va participa impreuna cu grupele de elevi la concursurile organizate.

3.     Un antrenor numit de catre Clubul  Sportiv Silver Fox se va ocupa de pregatirea tehnico tactica a grupelor.

4.     Programul de pregatire fizica si tehnico tactica a sportivilor va fi intocmit de comun acord.

 

PRODUSE FINITE ALE PARTENERIATULUI.

1.     In anul 2012, sportivii vor obtine cel putin doua locuri I la campionatele nationale si vor participa la campionatele balcanice si la alte concursuri interne si internationale.

2.     In anii 2012 -2015 sportivii vor obtine cate 4 titluri de campioni nationali si vor participa la concursuri internationale, la campionatele europene si mondiale, la care se vor clasa in primele 10 locuri.

3.     Realizarea unui protofoliu al programului desfasurat, folosirea experientei pentru realizarea altor programe.

4.     Sportivii vor participa in competitii in numele Clubului Sportiv Silver Fox Deva.

5.     Rezultatele vor fi contabilizate in numele unitatii de invatamant.

          Prezentul protocol de colaborare, presupune respectarea legislatiei in vigoare, rezolvarea amiabila a problemelor care apar pe parcursul derularii activitatilor si delimitarea fata de orice actiuni sau interpretari din partea tertilor.

          Prezentul protocol de colaborare este intocmit pe durata nelimitata si poate fi denuntat de catre oricare din partile semnatare.

          Partile semnatare pot fi invitate la actiuni de interes comun, pot intocmi si alte documente de colaborare si se pot intalni la initiativa oricarei parti pentru discutarea problemelor de interes comun aparute.

 

COLEGIUL NATIONAL SPORTIV                                               CETATE DEVA                                   C.S.  SILVER FOX DEVA

        Director.                                                       Presedinte

Prof. Adrian Liga                       Prof. Marius Pantilimon

                        PROTOCOL DE COLABORARE
         
Incheiat astazi 15 octombrie 2008 intre urmatoarele parti semnatare:
            1. Inspectoralul Scolar Judelean  Hunedoara, cu sediul in Deva, strada George Baritiu nr.2, reprezcntat prin:  profesor IONEL MOS in calitate de Inspector Scolar General.
            Telefon 0254218813, Fax 0254213315 http://isj.hd.edu.ro
            2. Clubul Sportiv Silver Fox, persoana jundica de drept privat, cu sediul in Deva, str. Vasile Alccsandri nr. 13, reprezentata prin                                    profesor Marius Pantilimon in calitate de presedinte al clubului.
            Telefon 0254-216149 GSM 0722630417 E-mail  www.cssilvcrfox.ro

                        MOTIVATIE:
            Clubul Sportiv Silver Fox are ca ramuri de sport radioamatorism, orientare si sportul pentru toti. Clubul are membri si colaboratori in tot judetul.
            In toate activitatile noastre sunt antrenati copii, elevi si tineret.
            Optam pentru o activitate organizata in scoli si cluburile elevilor pentru a puteaatrage in actiunile de pregatire elevivi si cadre didactice.
            Pentru activitatea de radioamatorism dorim saorganizam in unitatile de invatamant cercuri de pregatire de electronica radiocomunicatii si informatica. Aceste cercuripot fi organizateseparat sau complementare cercurilor existente. In cadrul acestorcercuri vom face si pregatirea pentru obtinerea licentelor de radionmatori.
            Pentru
pregatirea participarii in retelele de urgenta ale radioamatorilor, dorim ca in colaborare cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) sa facem o pregatire de acordare a primului ajutor medical,  in cercurile existeate in scoli.
            Ca obiectiv principal,  avem atragerea copiilor si elevilor pentru participarea Ia concursuride massasi selectia  pentru activitatea de performanta.
            OBIECTIVE PROPUSE:
           
Din partea Clubulul Silver Fox Deva.

            1. Contactarea conducerii unitatilor de invatamant din judet si intocmirea cu acestea a unui protocol de colaborare.
            2. Vom pune
la dispozitia unitatilor colaboratoare programul, tematica si planurilede pregatire..
            3. Vom asigura pregatirea cadrelor care vor participa la actiuni.

            4. Vom asigura pregatireasportivilor selectati peatni sportul de performanta.
            5. Vom
eliberaclevilor si cadrelor didactice legitimatia de membru al Clubului Sportiv Silver Fox.
            6. Vom
elibera elevilor si cadrelor didactice adeverinte, diplome sau alte documente, care sa ateste activitatea depusa pentru realizarea proiectelor.

 
                        Din partea Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara.
            1. Avizeaza protocoalele sau contractele de parteneriat incheiate cu unitatile de invatamant.
            2. Recomanda conducerilor unitatilor de invatamant din judet sa incheie protocoale de colaborare san contracte de parteneriat cu structura noastra.
            3. Recomanda conducerli unitatilor de invatamant care doresc colaborarea cu noi, sa asigure, acolo unde sunt conditii, spatiul necesar pentru desfasurarea
actavitahior.
           
4. Recomandacadrelordidacticesa colaboreze cu noi,pentru a beneficia de drepturile acordateprin regulamentele si statutele cadrelor didactice.
            5. Unitatile de invatamant, care pregatesc prin cercurile propri radioamatori si care au obtinut cel putin 10 licente de radioamator de emisie, vor fi sprijinite, in limita posibilitatilor, pentru autorizarea de statii colective si pentru procurarea de aparatura de emisiereceptie.
            Inspectoratul Scolar Judetean Hunedoara si Clubul Sportiv Silver Fox, vor elabora un CONTRACT DE PARTENERIAT
cadru, care va sta Ia baza intocmirii viitoarelor protocoale de colaborare.
            Prezentul protocol de colaborare, presupune respectarea legislatiei in vigoare, rezolvarea amiabila a problemelor care apar pe parcursul derularii activitatilor si delimitarea fata de orice actiuni sau interpretari din partea tertilor.
            Prezentul protocol de colaborare este intocmit pe durata nelimitata si poate fi denuntat de catre oricare din partile semnatare.
            Partile semnatare pot fi invitate Ia actiuni de interes comun, pot intocmi si alte documente de colaborare si se pot intalni Ia initiativa oricarei parti pentru discutarea problemelor de interes comun aparute.
    INSPECTORATUL SCOLAR                                                      
CLAUBUL SPORTIV
            JUDETEAN                                                                                   SILVER FOX
                                                                                                                       Presedinte
                                                                                                       prof. Marius Pantilimon

ANEXA 1

LA PROIECTUL DE PARTENERIAT.

ACTIVITATI PROPUSE 

1. RADIOAMATORISM

Scop: Obtinerea licentei de radioamator de emisie-receptie.

Tematica:

         Invatarea temelor propuse pentru examenul la radiotehnica.

         Invatarea regulamentului de radiocomunicatii pentru activitatea de radioamator.

         Invatarea  normelor de tehnica securitatii la statiile de radioamator.

         Invatarea normelor de trafic radio la statiile de radioamatori.

          Invatarea normelor de acordare a primului ajutor in caz de accidente.

         Invatarea sistemului de comunicatii catre structurile implicate in retelele de urgenta.

Conducatorul cercului:____________________________________________

Alte persoane implicate in activitatea cercului:________________________

________________________________________________________________

Din partea Clubului Silver Fox_____________________________________

 

2. ORIENTARE.

Scop: Obtinerea cunostintelor si deprinderilor de orientare in teren. Pregatirea pentru participarea la competitiile specifice.

Tematica:

         Insusirea cunostintelor necesare pentru citirea hartilor.

         Orientarea cu harta in teren.

         Orientarea cu busola.

         Orientarea cu harta si busola.

         Organizarea concursurilor de orientare.

         Participarea la concursurile de orientare locale, judetene si nationale.

         Notiuni primare de topometrie.

Conducatorul  cercului_____________________________________________

Alte personae implicate in activitatea cercului__________________________

_________________________________________________________________

Din partea Clubului Silver Fox_______________________________________

3  RADIOTELEGRAFIE.

Scop: Pregatirea radiotelegrafistilor.

Tematica:

         Invatarea semnalelor radiotelegrafice la receptie.

         Invatarea semnalelor radiotelegrafice la transmitere.

         Antrenamente pentru cresterea vitezei de receptie si transmitere.

         Participarea la concursuri de diferite nivele.

         Pregatirea pentru obtinerea licentei de radioamator.

Conducatorul cercului______________________________________________

Alte personae implicate in activitatea cercului__________________________

_________________________________________________________________

Din partea Clubului Silver Fox_______________________________________

 

4. SPORTUL PENTRU TOTI.

Scop: Mentinerea si intarirea sanatatii. Activitati de recreere si divertisment.

Tematica:

         Organizarea unui cerc de atletism.

         Organizarea unor cercuri pentru practicarea jocurilor sportive.

         Organizarea de intreceri locale.

         Participarea la concursuri  de diferite nivele.

         Invatarea regulamentelor jocurilor sportive pentru  pregatirea si calificarea de arbitrii.

         Pregatirea si calificarea de instructori sportivi.

Conducatorul cercului ______________________________________________

Alte personae implicate in activitatea cercului__________________________

__________________________________________________________________

Din partea Clubului Sportiv Silver Fox________________________________

 

Unitatea de invatamant                    Clubul Sportiv Silver Fox

            Director                                                          Presedinte

Prof.                                                                   prof. Marius Pantilimon

               Anexa  2

Unitatea de invatamant 

TABEL NOMINAL

Cu elevii inscrisi la cercul de ____________________________________

 

Conducatorul cercului ________________________________________

Nr. crt.

NUMELE SI PRENUMELE

Data nasterii

Adresa

Telefon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Anexa 3

Unitatea de invatamant

 

            Cercul ____________________________________________________

            Conducatorul cercului_______________________________________

 

TEMATICA SI PLANIFICAREA

 

TEMATICA

Total           ore

Ore          pe zi

Zile pe               saptamana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Numarul de ore se stabileste in raport de complexitatea temei.

Datele se stabilesc de conducatori in colaborare cu elevii, in raport de timpul disponibil.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

The Home of FOX HUNTING