ACT CONSTITUTIV

ACT CONSTITUTIV

Întocmit astăzi 15.02.2006, în locaţia din str. V. Alecsandri nr.13 din municipiul Deva, judeţul Hunedoara, cu ocazia întâlnirii pentru constituirea unei asociaţii, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, în conformitate cu:
– Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile H.G. nr. 884 din 13.09 2001 privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
În urma discuţiilor şi propunerilor făcute am consimţit următoarele:

Art.1. Membrii fondatori sunt următoarele persoane fizice subscrise:
1. Pantilimon Gheorghe, cu indicativul de radioamator YO2BBB.
2. Pantilimon Marius – Doinel, cu indicativul de radioamator YO2CWR.
3. Crişan Nicuşor, cu indicativul de radioamator YO2LRU.
4. Câmpurean Nicolae – Gheorghe, cu indicativul de radioamator YO2LQH.
5. Marton Zoltan – Alexandru, cu indicativul de radioamator YO2MX ex YO2LAN.
6. Bud Sorin, cu indicativul de radioamator YO2DNY.
7. Firescu Florin, cu indicativul de radioamator YO2MFH.
8. Socaci Marius, cu indicativul de radioamator YO2MAH.
9. Purcar Gheorghe.
10. Sonoc Felicia-Crinela, cu indicativul de radioamator YO2LIP.

Art.2. Denumirea asociaţiei.
Denumirea asociaţiei va fi CLUBUL SPORTIV SILVER FOX.
Art.3. Durata de funcţionare a asociaţiei este pe timp nedeterminat.
Art.4. Asociaţia SILVER FOX va fi oganizată şi va funcţiona cu următoarele secţii pe ramuri de sport:
1. Radioamatorism ;
2. Orientare Turistică ;
3. Sport de masă.
Art.5. Scopul asociaţiei:
Organizarea şi promovarea activităţilor de mai sus.
Art.6. Sediul asociaţiei :
Sediul asociaţiei este Deva, Str. Vasile Alecsandri nr.13, demisol.
Art.7. Patrimoniul iniţial al asociaţiei:
Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 1 000.00 RON, vărsat integral la data constituirii, de către fondatori.
Art.8. Împuternicire :
Persoana împuternicită de către membrii fondatori să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor şi obţinerea avizelor necesare este Dl. Crişan Nicuşor.
Art.9. Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control :
1.Adunarea Generală a Asociaţilor este compusă din totalitatea fondatorilor după cum urmează:
-Pantilimon Gheorghe ;
-Pantilimon Marius-Doinel ;
-Crişan Nicuşor ;
-Câmpurean Nicolae-Gheorghe ;
-Marton Zoltan- Alexandru ;
-Bud Sorin ;
-Firescu Florin ;
-Socaci Marius ;
-Purcar Gheorghe ;
-Sonoc Felicia-Crinela.
2.Consiliul Director:
-Pantilimon Marius-Doinel -preşedinte
-Marton Zoltan- Alexandru -director pentru secţia trafic radio, competiţii radio, birou diplome şi QSL;
-Crişan Nicuşor -director pentru secţia radiogoniometrie, telegrafie, probleme tehnice şi I.T;
-Firescu Florin -director pentru secţia de orientare turistică, turism sportiv, sport de masă, învăţământ şi tineret;
-Pantilimon Gheorghe -secretar.
3.Cenzor
-Bud Sorin.
Faţă de cele de mai sus, în mod liber şi de comun acord, am consimţit constituirea unei asociaţii, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial.
Membrii fondatori aprobă actul constitutiv, statutul de organizare şi funcţionare al asociaţiei şi componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control.
Semnăturile membrilor fondatori :
Pantilimon Gheorghe

Pantilimon Marius-Doinel

Crişan Nicuşor

Câmpurean Nicolae-Gheorghe

Marton Zoltan-Alexandru

Bud Sorin

Firescu Florin

Socaci Marius

Purcar Gheorghe

Sonoc Felicia-Crinela

Prezentul act constitutiv a fost întocmit în 4 exemplare care vor fi autentificate.
Fiecare membru fondator va primi câte o copie a prezentului act constitutiv.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

The Home of FOX HUNTING