ACT CONSTITUTIV

ACT CONSTITUTIV

Întocmit astăzi 15.02.2006, în locaţia din str. V. Alecsandri nr.13 din municipiul Deva, judeţul Hunedoara, cu ocazia întâlnirii pentru constituirea unei asociaţii, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, în conformitate cu:
– Prevederile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile H.G. nr. 884 din 13.09 2001 privind punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
În urma discuţiilor şi propunerilor făcute am consimţit următoarele:

Art.1. Membrii fondatori sunt următoarele persoane fizice subscrise:
1. Pantilimon Gheorghe, cu indicativul de radioamator YO2BBB, cetăţean român, născut la data de 16 martie 1938, în localitatea Cobia de Jos, judeţul Dâmboviţa, din părinţii Natural şi Mariţa, cu domiciliul în judeţul Hunedoara, municipiul Deva, str. Liliacului, bl. 18. sc. A, etaj 2, ap. 5. Buletin de identitate (C.I.) seria B.D. nr. 758618, eliberat de Poliţia municipiului Deva la data de 08.08.1991, C.N.P. 1380316201000.
2. Pantilimon Marius – Doinel, cu indicativul de radioamator YO2CWR, cetăţean român, născut la data de 07 iulie 1967, în localitatea Ilia, judeţul Hunedoara, din părinţii Gheorghe şi Doina, cu domiciliul în judeţul Hunedoara, municiupiul, Deva, Aleea Saturn, bl.23, ap.26. Buletin de identitate (C.I.) seria HD nr. 083120 eliberată de municipiul Deva la data de 01.08.2001, C.N.P. 1670707201011.
3. Crişan Nicuşor, cu indicativul de radioamator YO2LRU, cetăţean român, născut la data de 15 aprilie 1959, în localitatea Lipova, judeţul Arad, din părinţii Augustin şi Elena, cu domiciliul în judeţul Hunedoara, municipiul Deva, str. Aleea Crinilor, bl. E 9, sc. A, et. 3, ap.14. Buletin de identitate (C.I.) seria HD nr.168595, eliberată de municipiul Deva la data de 21.04.2003, C.N.P. 1590415201002.
4. Câmpurean Nicolae – Gheorghe, cu indicativul de radioamator YO2LQH, cetăţean român, născut la data de 06 decembrie 1953, în localitatea Tătărăşti, judeţul Hunedoara, din părinţii Longhin şi Viorica, cu domiciliul în judeţul Hunedoara, municipiul Deva, str. Iosif Vulcan, nr. 39. Buletin de identitate ( C.I.) seria HD nr 127908, eliberată de municipiul Deva, la data de 03.07.2002, C.N.P. 1531206201004.
5. Marton Zoltan – Alexandru, cu indicativul de radioamator YO2LAN, cetăţean român, născut la data de 27 septembrie 1951, în localitatea Vulcan, judeţul Hunedoara din părinţii Alexandru şi Irina, cu domiciliul în judeţul Hunedoara, municipiul Deva, bulevardul Nicolae Bălcescu, bl. 2, sc. F, et.4 ap.83. Buletin de identitate ( C.I. ) seria HD nr. 197240, eliberată de municipiul Deva, la data de 14.10.2003, C.N.P. 1510927201022.
6. Bud Sorin, cu indicativul de radioamator YO2DNY, cetăţean român, născut la data de 22 septembrie 1962, în localitatea Brad, judeţul Hunedoara, din părinţii Iacob şi Marcela, cu domiciliul în judeţul Hunedoara, municipiul Deva, Aleea Jupiter, bl.22, sc. C. et.3, ap.33. Buletin de identitate ( C.I. ) seria HD nr. 284297, eliberată de municipiul Deva la data de 17.06.2005, C.N.P. 1620922201015.
7. Firescu Florin, cetăţean român, născut la data de 23.07.1967, în localitatea Stoeneşti judeţul Olt, din părinţii Constantin şi Areta, cu domiciliul în judeţul Hunedoara, municipiul Deva, str. Vasile Alecsandri nr.13. Buletin de identitate ( C.I. ) seria HD nr. 090883, eliberată de municipiul Deva la data de 27.09.2001, C.N.P. 1670723162161.
8. Socaci Marius, cu indicativul de radioamator YO2MAH, cetăţean român, născut la data de 26 decembrie 1976, în localitatea Deva, judeţul Hunedoara, din părinţii Ioan şi Maria, cu domiciliul în judeţul Hunedoara, municipiul Deva, bulevardul 22 Decembrie, bl.11, sc.B. et.4, ap.43. Buletin de identitate ( C.I. ) seria HD nr. 065300, eliberată de municipiul Deva la data de 23.03.2001, C.N.P. 1761226201002.
9. Purcar Gheorghe, cetăţean român, născut la data de 14 septembrie 1962, în localitatea Dobra, judeţul Hunedoara, din părinţii Aron şi Floarea, cu domiciliul în judeţul Hunedoara, municipiul Deva, bulevardul Libertăţii, bl. I, sc.A, Et.3, ap.37. Buletin de identitate ( C.I. ) seria GT nr. 578048, eliberat de Poliţia municipiului Deva la data de 28.02.1996, C.N.P. 1620914201023.
10. Sonoc Felicia-Crinela, cu indicativul de radioamator YO2LIP, cetăţean român, născută la data de 18 septembrie 1970, în localitatea Ilia, judeţul Hunedoara, din părinţii Alexe şi Elisabeta, cu domiciliul în judeţul Hunedoara, municipiul Deva, Aleea Saturn, bl.23, sc.B, et.3, ap.26. Buletin de identitate ( C.I. ) seria HD nr. 191992, eliberaă de municipiul Deva la data de 15.09.2003, C.N.P. 2700918201034.

Art.2. Denumirea asociaţiei.
Denumirea asociaţiei va fi CLUBUL SPORTIV SILVER FOX.
Art.3. Durata de funcţionare a asociaţiei este pe timp nedeterminat.
Art.4. Asociaţia SILVER FOX va fi oganizată şi va funcţiona cu următoarele secţii pe ramuri de sport:
1. Radioamatorism ;
2. Orientare Turistică ;
3. Sport de masă.
Art.5. Scopul asociaţiei:
Organizarea şi promovarea activităţilor de mai sus.
Art.6. Sediul asociaţiei :
Sediul asociaţiei este Deva, Str. Vasile Alecsandri nr.13, demisol.
Art.7. Patrimoniul iniţial al asociaţiei:
Patrimoniul iniţial al asociaţiei este de 1 000.00 RON, vărsat integral la data constituirii, de către fondatori.
Art.8. Împuternicire :
Persoana împuternicită de către membrii fondatori să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice, înscrierea în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor şi obţinerea avizelor necesare este Dl. Crişan Nicuşor.
Art.9. Componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control :
1.Adunarea Generală a Asociaţilor este compusă din totalitatea fondatorilor după cum urmează:
-Pantilimon Gheorghe ;
-Pantilimon Marius-Doinel ;
-Crişan Nicuşor ;
-Câmpurean Nicolae-Gheorghe ;
-Marton Zoltan- Alexandru ;
-Bud Sorin ;
-Firescu Florin ;
-Socaci Marius ;
-Purcar Gheorghe ;
-Sonoc Felicia-Crinela.
2.Consiliul Director:
-Pantilimon Marius-Doinel -preşedinte
-Marton Zoltan- Alexandru -director pentru secţia trafic radio, competiţii radio, birou diplome şi QSL;
-Crişan Nicuşor -director pentru secţia radiogoniometrie, telegrafie, probleme tehnice şi I.T;
-Firescu Florin -director pentru secţia de orientare turistică, turism sportiv, sport de masă, învăţământ şi tineret;
-Pantilimon Gheorghe -secretar.
3.Cenzor
-Bud Sorin.
Faţă de cele de mai sus, în mod liber şi de comun acord, am consimţit constituirea unei asociaţii, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial.
Membrii fondatori aprobă actul constitutiv, statutul de organizare şi funcţionare al asociaţiei şi componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control.
Semnăturile membrilor fondatori :
Pantilimon Gheorghe

Pantilimon Marius-Doinel

Crişan Nicuşor

Câmpurean Nicolae-Gheorghe

Marton Zoltan-Alexandru

Bud Sorin

Firescu Florin

Socaci Marius

Purcar Gheorghe

Sonoc Felicia-Crinela

Prezentul act constitutiv a fost întocmit în 4 exemplare care vor fi autentificate.
Fiecare membru fondator va primi câte o copie a prezentului act constitutiv.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

The Home of FOX HUNTING