Maratonul radio „Bătălia de la Posada”, ediţia 2018

Organizatori:
Asociaţia ”Radioclubul Cozia”- YO7KRS
Primăria comunei Perişani, judeţul Vâlcea

PREAMBUL

Autorităţile publice locale şi organizaţiile neguvernamentale din judeţul Vâlcea organizează în fiecare an manifestări de amploare prin care este evocată una din paginile glorioase din istoria patriei, bătălia de la Posada din 9-12 noiembrie 1330, considerată momentul istoric de început al statalităţii româneşti.
Posada, locul unde oastea Ţării Româneşti a înfrânt pe cea a Regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou, înseamnă în limbajul arhaic strâmtoare, chei sau defileu şi a fost localizată în Ţara Loviştei, la Perişani-Pripoare pe actuala şosea naţională Curtea de Argeş-Câineni.
În fiecare an aici au loc manifestări de comemorare a celor căzuţi în luptă şi de evocare a momentului istoric. În acest context vom readuce în memoria radioamatorilor români iubitori de istorie, şi vom facem cunoscut radioamatorilor străini, un moment important din istoria românilor lucrând un indicativ special YR7BP dedicat luptei de la Posada în cadrul unui concurs – maraton de 11 zile.

CONCURSUL

Desfăşurare: în perioada 5-15 noiembrie 2018 inclusiv.
Benzi si moduri de lucru :
80 şi 40 metri, pe frecvenţele de 3,650-3,750 MHz respectiv de 7,130-7,150 MHz, exclusiv în SSB.

Categorii de participare:
– A. Staţii individuale Seniori YO (operatori peste 18 ani);
– B. Staţii individuale Juniori YO (staţii operate de tineri cu vârsta până în 18 ani, neîmpliniţi până la data de 15 noiembrie a.c.);
– C. Staţii de club YO (operate de cel puţin doi operatori, alţii decât cei care concurează la celelalte categorii);

Staţii care acordă puncte:
1.YR7BP – indicativul special „Bătălia de la Posada”, 15 puncte
2.YO7KRS – indicativul Radioclubului Cozia, 10 puncte
3. YO8RZJ, Nelu 5 puncte 4.YO6PEG – Stelian, 5 puncte 5.YO7BEM – Mihai , 5 puncte
6.YO7CJB – Viorel , 5 puncte
7.YO7HBY- Costi , 5 puncte
8.YO7HHE – Coco , 5 puncte 9.YO7MR-Marian, 5 puncte 10.YO7GWA – Lee, 5 puncte, 11.YO7HUZ- Nicu, 5 puncte.
Radioamatorii care vor opera indicativul special şi pe cel de club NU vor acorda puncte şi pentru indicativul personal.
Într-o zi se poate lucra de două ori cu aceeaşi staţie dar în benzi diferite.

Condiţii pentru acordarea diplomei „ Bătălia de la Posada”
– Realizarea a minimum 75 de puncte în perioada 6-16 noiembrie 2018
– Realizarea a minimum un QSO cu indicativul special şi cu cel de radioclub

Clasamente:
Pentru maraton se întocmesc clasamente finale pentru fiecare categorie de participare în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute;
. Primii zece clasaţi vor fi anunţaţi la QTC;
– La jurizare se vor lua în consideraţie numai extrasele de log întocmite de
operatorii staţiilor ce acordă puncte.

Acordarea diplomelor

Se acordă diplome si QSL-uri colective tuturor participanţilor care îndeplinesc condiţiile, indiferent de categoria de participare. Pentru primii trei clasaţi de la fiecare categorie diplomele se acordă gratuit împreună cu premiile.
După publicarea clasamentului participanţii care au îndeplinit condiţiile de obţinere a diplomei vor trimite, până la data de 15 februarie 2019, pe adresa de corespondenţă a Asociaţiei ”Radioclubul Cozia” respectiv Cercetaşii României/Radioclub Cozia, C.P.50, O.P.5, 240370 – Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea
– Cererea de diplomă;
– QSL-urile de confirmare a legăturilor realizate cu staţiile ce acordă puncte (suficient câte un singur QSL pentru o staţie, indiferent de data când a fost lucrată);
– Copie xerox după certificatul de naştere sau CI, pentru operatorii de la Categoria B;
– Pentru cluburi se vor preciza indicativele operatorilor;
– Taxa de diplomă: 10 lei/participant, poate fi plătită prin mandat poştal pe adresa asociaţiei sau prin depunere în contul asociaţiei RO87BRDE390SV43754163900 deschis la BRD Râmnicu Vâlcea, titular Asociaţia „Radioclubul Cozia” Râmnicu Vâlcea, sau în mărci poştale de aceeaşi valoare care se vor trimite in plic.
– Pentru categoria B diplomele sunt gratuite.

Pentru cei care doresc diploma în format electronic vom trimite diploma prin e-mail, după ce vom primi la adresa de e-mail indicată mai jos o cerere în acest sens.

Toţi participanţii vor primi QSL-ul YR7BP direct (în plic cu diploma, după caz) sau via birou QSL/FRR

Premierea:
Primele 3 staţii clasate în ordinea punctajului, la fiecare categorie vor fi premiate de către organizatori cu diploma, medalii si trofee(cupe).

Observaţii:
Dacă vor exista staţii care au acelaşi punctaj departajarea se va face după punctajele realizate cu indicativele special şi cel de club însumate.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la oricare operator care acordă puncte. De asemenea se pot obţine informaţii de la organizatorii concursului:
– Almaşi Nicolaie – YO7HUZ, tel. 0753121244, E-mail:nicualmasi@yahoo.com
– Jidoveanu Gheorghe Ioachim – YO7HKR, tel. 0744306565, E-mail: yo7hkr@yahoo.com

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*