REGULAMENT CUPA SILVER FOX U.S.

Organizator:  Clubul Sportiv Silver Fox  din Deva.

Scop:  1. Aniversarea a  „n” ani  de existenţă a C.S. Silver Fox.

  1. Posibilitatea realizării de legături în U.S.
  2. Acordarea trofeului CUPA SILVER FOX pentru lucrul în U.S. și a diplomelor sunt asigurate de către club.

Data, durata:  anual în cea de a doua zi de Luni din luna Decembrie, între orele 16.00 – 18.00 UTC (18.00 – 20.00 CFR), în două etape a câte o oră fiecare.

Banda, moduri de lucru: 80 m., CW, SSB, MIXT, în sectoarele de frecvențe alocate.

Categorii de participanți:

  1. S.O. = stații individuale
  2. M.O. = Stații colective
  3. Stația colectivă și stațiile individuale, care au ca operatori membrii ai Clubului Sportiv Silver Fox.
  4. Receptori.

Forma apelului: „TEST”  în CW sau  „APEL CONCURS” în SSB

Controale: Stațiile de la categoriile A și B vor transmite RS(T) + numărul serial începând cu 001 + prescurtarea județului (BU pentru București).

Stațiile de la categoria C vor transmite aceleași controale ca mai sus, dar în loc de prefixul județului vor transmite  SF.

PUNCTAJ:     a. Un QSO între două stații indiferent de județ și mod de lucru      = 1 punct.

  1. Un QSO cu o stație SF indiferent de modul de lucru                    = 2 puncte.

Multiplicator: Fiecare județ inclusiv cel propriu, plus fiecare stație SF.

În fiecare etapă se poate lucra cu o stație atât în CW cât și în SSB, dar ca multiplicator contează o singură dată.

Scorul pe etapă: suma punctelor din legături X suma multiplicatorilor.

Scorul final:  suma scorurilor din cele două etape.

Clasamente, premii: Se vor întocmi clasamente separate pentru fiecare categorie și mod de lucru. Concurenții clasați pe primele trei locuri la fiecare categorie vor primii diplome cu locul obținut, iar ceilalți concurenți vor primii diplome de participare.

Concurentul cu cel mai mare punctaj din concurs va primii trofeul CUPA SILVER FOX.

Termen, adresa de expediere a logurilor:

Logurile se vor trimite în format cabrillo  la e-Mail cssilverfox@yahoo.com sau pe fișe de concurs, în termen de 15 zile, la  adresa: C.S. Silver Fox  C.P. 24 O.P. Deva – 1.

Fisierele UDC si SEC pentru operatorii care folosesc Logul de concurs N1MM+ se pot primi la cerere prin e-Mail.

The Home of FOX HUNTING