DIPLOME SILVER FOX Sports Club Silver Fox establish permanent diplomas for the activities:

DIPLOME  SILVER FOX

            Clubul Sportiv Silver Fox, instituie diplome permanente  SILVER FOX pentru activitatile:

            Legaturi radio  bilaterale  in unde scurte.

            Legaturi radio  bilaterale in unde ultra scurte.

            Activitate de radiogoniometrie de amator.

            Activitate de radiotelegrafie.

            Activitate de orientare turistica.

Conditii pentru obtinerea Diplomei  Silver Fox in unde scurte.

            Solicitantul  trebuie sa realizeze legaturi cu cate  5 indicative pentru fiecare litera din numele clubului SILVER FOX. Deci se vor lua in considerare 5 legaturi cu indicative care incep cu litera S; 5 legaturi cu indicative care incep cu litera I si asa mai departe. In total trebuiesc realizate 45 de legaturi radio bilaterale.

            Orice legatura realizata cu o statie YO2 din judetul Hunedoara poate fi folosita ca jolly joker, deci poate conta ca o legatura radio pentru oricare litera.

            Sunt valabile legaturile in U.S. realizate dupa data de 01.01.2007, pe oricare frecventa si in orice mod de lucru.

            Un indicativ poate fi inscris pe lista  o singura data.

            Diploma  are o singura  clasa si se elibereaza pentru radioamatorii din orice tara in aceleasi conditii, pe baza unui log anexat la cerere, semnat pe propria raspundere.

            Costul unei diplome este de 5 lei, 1 Euro, un dolar sau un IRC, daca se solicita pe adresa personala.

            Diploma este gratuita daca se solicita a fi expediata online.

 

 

Conditii pentru obtinerea Diplomei Silver Fox in unde ultra scurte.

            Solicitantul trebuie sa realizaze 5.000 de puncte.  Un punct este acordat pentru fiecare km. al legaturilor realizate. Nu se iau in considerare decat legaturile bilaterale directe, realizate dupa data de 01.01.2007.

            La cerere se anexeaza logul legaturilor cu  punctele calculate.

            Costul unei diplome este de 5 lei,  1 Euro, un dolar sau un IRC, daca se solicita pe adresa personala.

            Diploma este gratuita daca se solicita a fi expediata  online.

 

Conditii pentru obtinerea DIPLOMEI SILVER FOX la ARDF (orientare radio)

 

            Oricare sportiv care a participat si a fost trecut in clasamentul oficial, la cinci concursuri organizate de C.S. Silver Fox. ( Cupa DECEBAL  si Cupa SILVER FOX)

            La cerere se ataseza lista cu datele si concursurile la care a participat.

            Costul unei diplome este de 5 lei,  1 Euro, un dolar sau un IRC, daca se solicita pe adresa personala.

            Diploma este gratuita daca se solicita a fi expediata  online.

 

 

Conditii pentru obtinerea DIPLOMEI SILVER FOX  pentru activitate in telegrafie.

 

            Se acorda oricarui radioamator care a realizat 50 de legaturi in CW cu statii din districtul 2, indiferent de frecventa. Cu aceeasi statie, legatura este valabila daca este efectuata la date diferite.

             Radioamatorii din districtul 2 trebuie sa realizeze 50 legaturi in CW cu statii din afara judetului sau din alte tari.

            Cererea va fi insotita de un log cu statiile lucrate.

            Costul unei diplome este de 5 lei,  1 Euro, un dolar sau un IRC, daca se solicita pe adresa personala.

            Diploma este gratuita daca se solicita a fi expediata  online.

                                                            Pentru Conformitate

                                                Secretar, Gh. Pantilimon.

 

 

DIPLOMA SILVER FOX Sports Club Silver Fox SILVER FOX establish permanent diplomas for the activities: Links bilateral shortwave radio.Bilateral radio links where ultra short.Activity amateur-finding.Radio-activity.Activity tourist orientation.

Conditions for obtaining Silver Fox Diploma in shortwave.

The applicant must realize connections with 5 indicative for each letter of the name of the club SILVER FOX. So will consider five ties indicative that begin with the letter S; 5 ties indicative that starts with the letter I and so forth. In total radio must be made 45 bilateral ties.

Any contacts made with the plant in Hunedoara county YO2 can be used as jolly joker, so it can count as a radio to any point.

They are available in US bonds made after 01.01.2007, on any frequency and in any mode of operation.

An indicative list can be written on only once.

Diploma has only one class and can be used for hams from any country in the same conditions, on a log attached to the request signed your own risk.

The cost of a diploma is 5 lei, 1 Euro, a dollar or IRC, personal address if required.

Diploma is free if requested to be sent online.

Conditions for obtaining the Diploma Silver Fox in which ultra short.

The applicant must realizaze 5,000 points. One point is awarded for every km. the connections made. No count than direct bilateral connections made after 01.01.2007.

Log enclosing links with points calculated.

The cost of a diploma is 5 lei, 1 Euro, a dollar or IRC, personal address if required.

Diploma is free if requested to be sent online.

Conditions for qualifying the ARDF SILVER FOX (radio guidance)

Any athlete who participated in the official classification was passed in five contests of CS Silver Fox. (DECEBAL Cup and Cup SILVER FOX)

On request ataseza list data and competitions attended.

The cost of a diploma is 5 lei, 1 Euro, a dollar or IRC, personal address if required.

Diploma is free if requested to be sent online.

Conditions for qualifying for SILVER FOX activity in telegraphy.

The grant any amateur who made 50 contacts in CW with two stations in the district, regardless of frequency. With the same station, the connection is valid if done on different dates.

Hams District 2 must achieve 50 knots in CW with stations outside the county or other countries.

The application shall be accompanied by a log with stations worked.

The cost of a diploma is 5 lei, 1 Euro, a dollar or IRC, personal address if required.

Diploma is free if requested to be sent online.

For Compliance

Secretary, Gh. Pantilimon.

 

 

 

           

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

The Home of FOX HUNTING