CUPA MINORITĂŢILOR

REGULAMENT
1. Organizator:
Organizator: „CLUBUL SPORTIV AL RADIOAMATORILOR DIN JUDETUL BRAILA“ în colaborare cu DJST BRĂILA
2. Frecvenţe, mod de lucru:
Se va lucra în modurile CW i SSB astfel:
3510-3560 kHz CW
3675-3775 kHz SSB
3. Participanţi, categorii de participare
La competiţie pot participa radioamatori YO care vor fi împărţiţi în următoarele categorii:
Categoria A: radioamatori din Brăila;
Categoria B: radioamatori YO români, alţii decât cei din Braila
Categoria C: radioamatori YO aparţinând altor etnii decât cea românească;
4. Dată, oră, etape, mod de operare
A treia zi de luni din luna decembrie.(17 DECEMBRIE 2018)
-etapa I orele 14.00-14.59 UTC –
etapa II orele 15.00-15.59 UTC
Apelul competiţiei va fi TEST YO sau CQ YO. Modul de operare poate fi CW si SSB. Cu o staţie se poate lucra pe etapă, atat în SSB cat si in CW.
5. Controale schimbate
Controlul schimbat în competiţie va fi format din:
– Controlul recepţiei RS(T);
– Un cod numeric format din din trei cifre. Codul numeric este de tip “ stafetă”, respectiv la prima legătură din prima etapă setransmite un cod format din cifra districtului urmată de două cifre alese la întâmplare după care, la următoarele legături va transmite codul numeric primit de la corespondent. În etapa a doua, la prima legătură se transmite ultimul cod primit în prima etapă apoi se
continuă în modul “ stafetă”.
– Un cod alfanumeric care va fi:
– BR pentru staţiile din Brăila
– YO pentru staţiile YO de etnie românească
– Codurile din tabel pentru celelalte etnii

Lista minorităţilor YO si codul alfanumeric aferent

Denumirea               Codul alfanumeric
ALBANEZI                                 ZA
ARMENI                                      EK
BULGARI                                    LZ
CEHI                                               OK
CHINEZI                                     BY
CROAŢI                                       9A
EVREI                                            4X
GERMANI                                 DL
GRECI                                           SV
ITALIENI                                    IA
MACEDONENI                   Z3
MAGHIARI                             HA
POLONEZI                               SP
ROMI                                            01
RUẞI-LIPOVENI                02
RUTENI                                      03
SÂRBI                                         YU
SLOVACI                                OM
TĂTARI                                     04
TURCI                                       TA
UCRAINENI                        UR
6. multiplicator, scor
Se acordă următoarele puncte, funcţie de codul alfanumeric:
-staţiile cu cod alfanumeric YO acordă 2 puncte indiferent modul de
lucru;
-staţiile cu cod alfanumeric BR si cele apartinand minoritatilor, acordă 4 puncte indiferent modul de lucru.
Multiplicatorul se calculează pe fiecare etapă i este dat de numărul de staţii cu codul alfanumeric BR si de statiile apartinand minoritatilor conform tabelului.
Scorul pe etapă este dat de suma punctelor pe etapă înmulţită cu multiplicatorul pe etapă. Scorul final este dat de suma scorurilor din cele doua etape.
7. Log, termen de expediere.
Logul va fi în format Cabrillo .Se acceptă loguri si pe hârtie i se va expedia în termen de maxim 10 zile calendaristice începând cu ziua următoare competiţiei. Adresa de expediere va fi yo4kak@gmail.com sau C.S.R BRAILA CP.70 OP.1 cod 810550 BRAILA
8. Premii :
Primul clasat la fiecare categorie prime te o cupă, cu condiţia ca la respectiva categorie să fi participat minimum 10 staţii, în caz contrar prime te o diplomă. Următorii doi clasaţi primesc diplome.
Concurentul cu cel mai bun rezultat, indiferent categoria de participare va primi “Trofeul minorităţilor” .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*