CUPA AVIATIEI 2018

Radioamatorii hunedoreni sunt invitati sa participe la concursul „CUPA AVIATIEI” ce se va desfasura in data de 23.07.2018 intre orele 16.00 – 18.00 UTC. Regulamentul de participare este prezentat mai jos.
CONCURSUL „CUPA AVIAȚIEI” UNDE SCURTE
– R E G U L A M E N T –
1. ORGANIZATOR : a. Escadrila „VIFORÂTA” : YO7AKY/YR-ZBO, Y03FRI/YR-ABA, YO3APJ/WNR, YO9BPX/STJ, YO8MI/YR-LIB, YO3GNF/TRS, YO9AYN/VIF, YO7IV/YR-ZLA, YO3BOQ/YR-FLA, YO2LAN/YR-PBF
2. SCOPUL CONCURSULUI : Să determine mărirea numărului de radioamatori YO (inclusiv XYLs, YLs și receptori) participanți la concursuri specifice, într-o atmosferă plăcută, afectivă, instructivă, educativă, patriotică și de FAIRPLAY, generată și de prezența XYLs, YLs și a personalului cu atribuții în aviație și în alte domenii de interes național.
3. DESFĂȘURARE : anual, în ziua de Luni cea mai apropiată de data de 20 iulie – ziua Sfântului Ilie – între orele 16,00 – 18,00 UTC (19,00 – 21,00 ora locală după programul de vară), în 3 etape (raiduri), astfel : Etapa I-a (Raidul A) : 16,00 – 17,00 UTC (19,00 – 20,00 ora locală) Etapa a II-a (Raidul B) : 17,00 – 17,30 UTC (20,00 – 20,30 ora locală) Etapa a III-a (Raidul C) : 17,30 – 18,00 UTC (20,30 – 21,00 ora locală) În anul 2018, concursul se va desfășura pe data de 23 Iulie.
4. CATEGORII DE PARTICIPARE :
Categoria A : Stații de radioamator – operate de personal BREVETAT ÎN AVIAȚIE – NAVIGANT și AUXILIAR (activ, în rezervă și în retragere, sau cu atribuții speciale, inclusiv veterani de război, pensionari, etc.) ; în această categorie intră și toate stațiile din componența Escadrilei „Viforâta” ;
Categoria B : Alte stații de radioamator – YO ;
Categoria C : Stații de radioamator care lucrează în SSB–„ACROBATIC”
Categoria D : Receptori. Notă : la concurs vor participa numai stații de radioamator autorizate ANCOM.
Operatorii stațiilor participante la concurs vor respecta CU STRICTEȚE, HOTĂRÂRE ȘI FAIRPLAY prevederile Regulamentului de Radiocomunicații pentru serviciul de amator din România. Este interzisă folosirea mijloacelor private de comunicare (telefon, internet, etc.) pentru stabilirea de sked-uri sau pentru transmiterea de informații care fac obiectul concursului (numere de control, frecvențe, etc.)
5. BENZI ȘI MODURI DE LUCRU
– stațiile de la categoriile A și B pot lucra în fiecare etapă – cu aceeași stație – o dată în CW și încă o dată în SSB, pe frecvențele alocate ;
– stațiile de la categoria C vor lucra în modul SSB ; în clasamentul de la această categorie vor fi incluse și stațiile de la categoriile A și B, însă doar cu punctajul realizat în SSB–„ACROBATIC”.
6. CONTROALE : – Stațiile de la categoria A transmit RS(T)+001+YR (YR = Abreviație) ; grupul de litere YR, eventual aflate în componența unui indicativ (ex. : YR9R, YR4R, YR0E, YR5AVP, YR20MDC, YR8Y, YR7AQF și altele similare) NU CONSTITUIE MULTIPLICATOR ; – Stațiile de la categoriile B și C transmit RS(T) sau RS(după caz)+001+județul propriu/BU (pentru YO3) ; – Numărul serial 001 se transmite în continuare și în etapa a II-a și în etapa a III-a ; un participant poate avea un singur semnal pe bandă, la un moment dat ;
– Sunt valabile QSO-urile înscrise în logurile ambilor corespondenți, în aceeași etapă, la același timp sau la o diferență de maximum 5 minute, fără greșeli la indicativ sau la numerele de control.
În textul e-mailului transmis, stațiile din categoria A vor descrie foarte pe scurt justificarea folosirii sufixului YR în locul județului propriu (exemplu : tipul unui avion pilotat personal, inițialele unui avion pilotat personal, etc.). PRECIZARE : Toate stațiile care transmit sufixul-multiplicator YR vor fi incluse în clasament la categoria A, indiferent de modul de lucru – CW sau SSB (vezi și prevederile de la capitolul 5).
7. PUNCTAJ : – Pentru un QSO YO-YO se acordă 2 puncte, indiferent de modul de lucru ; legăturile cu stațiile YR care nu fac parte din Escadrila „VIFORÂTA” se punctează dublu (YO-YR, YR-YO sau YR-YR) ; fiecare stație din componența Escadrilei „VIFORÂTA” acordă câte 10 puncte oricărei stații cu care lucrează în concurs ;
– Pentru receptori, o recepție completă se notează cu 4 puncte pentru SSB și cu 8 puncte pentru CW ; la receptori, o stație recepționată nu poate să apară în log de mai mult de 2 ori pe etapă (o dată CW și o dată SSB) ; intervalul dintre recepții trebuie să fie de minimum 5 minute ;
– Punctajul – la toate categoriile și modurile de lucru – se acordă pentru o legătură completă (indicativul ambilor corespondenți RS sau RS(T) + nr. serial + județ / BU sau YR) ; orice neconformitate se sancționează cu anularea legăturii la ambii corespondenți. 8. MULTIPLICTOR PE ETAPĂ : – Fiecare județ lucrat (inclusiv cel propriu) + BU (pentru YO3) + fiecare stație YR ; – Multiplicatorul se ia în calcul o singură dată pe etapă, indiferent de modul de lucru ; – Stațiile de categoria D nu folosesc multiplicatori. 9. SCORUL PE CONCURS : – „Suma punctelor din toate etapele” X „suma multiplicatorilor din toate etapele”.
NOTĂ : Fiecare stație YL sau XYL participantă la concurs primește ca PREMIU-BONUS câte o floare în valoare de 300 de puncte, dacă a trimis fișierul CABRILLO cu legăturile efectuate în concurs.
10. CLASAMENTE, PREMII : – Se întocmesc clasamente separate pentru fiecare categorie ; – Primii 3 clasați la fiecare categorie vor primi diplome ; – Cupa Aviației se va atribui stației care a realizat cel mai mare scor pe concurs ; – Premiile sunt asigurate și acordate de organizatori ; – În funcție de sponsorizări se vor acorda și alte premii ; – CLASAMENTUL OFICIAL se va difuza prin emisiunea de QTC a FRR. – Participanții sunt rugați să menționeze adresa exactă la care solicită expedierea eventualelor premii. Prin transmiterea log-ului către organizatori, participantul își exprimă acordul cu privire le următoarele : – informațiile cuprinse în logurile transmise vor putea fi folosite pentru calculul scorului final și al clasamentului concursului CUPA AVIAȚIEI ; – informațiile cuprinse în logurile transmise pot fi făcute publice și pot fi folosite pentru studii statistice sau de propagare sau în scopuri educaționale.
11. TERMEN / ADRESĂ : – Logurile se vor expedia numai în format electronic CABRILLO, prin e-mail, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data concursului, pe adresa yo9hg@yahoo.com sau ionescu.margarit@gmail.com ; prin transmiterea logului către organizator participantul acceptă termenii și condițiile prezentului regulament. Orice referire la acest concurs se face numai în scris în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor. Toate acțiunile și deciziile organizatorului sunt finale. Vă mulțumim pentru participările anterioare și VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAȚI și în edițiile următoare ale acestui CONCURS ELITIST !
MANAGER CONCURS : Diplomat inginer, Diplomat economist, Comandant de escadrilă (p) MĂRTOIU ALEXANDRU YO7AKY / YR-ZBO 0728 – 483.411

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*