CQ WW DX Contest 2018

SSB: 27-28 octombrie

CW: 24-25 noiembrie                                                                                                   Început: sâmbătă orele 00.00.00 UTC                                                           Sfârşit: duminică orele 23.59.59 UTC                                                                            I. OBIECTIVUL: Radioamatorii din întreaga lume trebuie să contacteze cât mai mulţi alţi radioamatori din cât mai multe zone CQ şi ţări.

II. BENZILE: Numai 6 benzi: 1.8, 3.5, 7, 14, 21 şi 28 MHz. Este încurajată respectarea planurilor şi segmentelor de bandă alocate. III. CONTROLUL CONCURSULUI: SSB – controlul RS urmat de numărul zonei CQ aferent locaţiei staţiei (ex.: 59 05). CW – controlul RST urmat de numărul zonei CQ aferent locaţiei staţiei (ex.: 599 05). IV. CALCULAREA SCORULUI:

A) Scorul: Scorul final este rezultat din înmulţirea sumei punctelor realizate din QSO-uri cu suma multiplicatorilor lucraţi (zone CQ şi ţări). Exemplu: 1000 de puncte din QSO-uri X (30 de zone + 70 de ţări)= 100.000 (scor final)

B) Punctajul QSO-urilor: O staţie poate fi lucrată o singură dată pe bandă. Acordarea punctelor pentru fiecare QSO se face în funcţie de locaţia staţiei. 1. Legăturile dintre staţii de pe continente diferite sunt cotate cu trei (3) puncte. 2. Legăturile dintre staţii de pe acelaşi continent dar din ţări diferite sunt cotate cu un (1) punct. Excepţie: legăturile dintre ţări diferite din America de Nord sunt cotate cu două (2) puncte. 3. Legăturile dintre staţii din aceeasi ţară sunt cotate cu zero (0) puncte dar sunt permise şi contează ca multiplicator pentru zonă şi/sau ţară.

C) Multiplicator: Există două tipuri de multiplicatori. 1. Zonă: Se acordă câte un (1) multiplicator pentru fiecare zonă CQ contactată pe fiecare bandă. Regulile CQ Worked All Zones (WAZ) sunt considerate standard. 2. Ţară: Se acordă câte un (1) multiplicator pentru fiecare ţară contactată pe fiecare bandă. Lista ţărilor şi entităţilor DXCC, lista multiplicatorilor WAE (Worked All Europe) plus IG9/IH9 şi delimitările (graniţele) continentale reprezintă standardele pentru definirea acestui tip de multiplicator. Staţiile maritim-mobile (/MM) contează numai ca multiplicator de zonă.     V. CATEGORII DE PARTICIPARE A. Categoriile “Un Singur Operator”: O singură persoană (operatorul) realizează toate operaţiunile de logare. Nu există nici o limită privind timpul de operare sau schimbarea benzilor. Pe întreaga durată a concursului este permisă transmiterea unui singur semnal. 1. Un Singur Operator: Orice fel de asistenţă în găsirea QSO-urilor este interzisă (vezi punctul VIII. 2) a. Putere Mare (toate benzile sau o singură bandă): Puterea totală de ieşire nu trebuie să depăşească 1500 W. b. Putere Redusă (toate benzile sau o singură bandă): Puterea totală de ieşire nu trebuie să depăşească 100 W. c. QRP (toate benzile sau o singură bandă): Puterea totală de ieşire nu trebuie să depăşească 5 W. 2. Un Singur Operator Asistat: Participanţii la această categorie pot utiliza asistenţă în găsirea QSO-urilor (vezi punctul VIII. 2) a. Putere Mare Asistat (toate benzile sau o singură bandă): Puterea totală de ieşire nu trebuie să depăşească 1500 W. b. Putere Redusă Asistat (toate benzile sau o singură bandă): Puterea totală de ieşire nu trebuie să depăşească 100 W. c. QRP Asistat (toate benzile sau o singură bandă): Puterea totală de ieşire nu trebuie să depăşească 5 W. B. Categoriile “Un Singur Operator Overlay”: Oricare participant la “Un Singur Operator” care întruneşte cerinţele se poate înscrie deasemenea la una din categoriile enumerate mai jos, prin adăugarea liniei “CATEGORYOVERLAY” în antetul fişierului Cabrillo. Clasamentele categoriilor overlay vor fi alcătuite separat la afişarea rezultatelor; Marcate ca “toate benzile”; grupate în “Putere Mare” şi “Putere Redusa” (inclusiv QRP). 1. Operator Clasic (CLASSIC): Participanţii vor folosi o singură staţie radio, fară asistenţă în găsirea QSO-urilor şi pot opera până la 24 de ore din cele 48 – timpul de pauză este de minim 60 de minute în care nici un QSO nu poate fi introdus în log. Dacă logul indică mai mult de 24 de ore de operare, numai primele 24 de ore vor fi luate în calcul pentru scorul “overlay”. Staţia radio folosită nu trebuie să permită recepţia în timpul tranşelor de emisie. “Un Singur Operator Asistat” nu este eligibil pentru această categorie. 2. Începător (ROOKIE) : Operatorul şi-a obţinut prima autorizaţie de radioamator cu cel mult trei (3) ani înainte de data concursului. Data primei autorizări trebuie indicată în rubrica ”SOAPBOX” a logului. Câştigǎtorii ediţiilor trecute la aceastǎ categorie nu sunt eligibili pentru o nouǎ plachetǎ. C. Categoriile Multi-Operator (lucru pe toate benzile, exclusiv): Orice număr de operatori este permis. Asistenţa în găsirea QSO-urilor este permisă. Pe toată durata concursului este permisă transmiterea unui singur semnal pe bandă. 1. Un Singur Emiţător (MULTI-ONE): Doar un singur semnal de emisie pe o bandă este permis în timpul oricarei perioade de 10 minute (emiţător “RUN”). Excepţie: Un – unul şi numai unul – alt semnal de emisie (emiţător “MULTIPLIER”) poate fi folosit în timpul oricărei perioade de 10 minute dacă – şi numai dacă – este în altă bandă decât emiţătorul “RUN” şi staţia lucrată este un nou multiplcator. Emiţătorele “RUN” şi “MULTIPLIER” sunt guvernate independent de regula celor 10 minute. Perioada celor 10 minute începe cu primul QSO logat pe o bandă. Logul trebuie să arate care emiţător (“RUN” sau “MULTIPLIER”) a făcut fiecare QSO. Emiţătorul “MULTIPLIER” nu trebuie să lanseze CQ şi nici să solicite QSO-uri. Vǎ rugǎm sǎ citiţi secţiunea FAQ unde gǎsiţi şi alte clarificari legate de categoria Multi-Single < cqww.com/rules_faq.htm >. a. Putere Mare: Pe întreaga durată a concursului puterea totală de ieşire a emiţătorului nu trebuie să depăşească 1500 W, pe oricare bandă. b. Putere Redusă: Pe întreaga durată a concursului puterea totală de ieşire a emiţătorului nu trebuie să depăşească 100 W, pe oricare bandă. 2. Două Emiţătoare (MULTI-TWO): maxim două semnale de emisie pe două benzi diferite sunt permise pe toată durata concursului. Logul trebuie să arate care emiţător a realizat fiecare QSO. Fiecare emiţător poate face maxim 8 schimbări de bandă pe un interval de o oră (de la minutul 00 la minutul 59). Pe întreaga durată a concursului puterea totală de ieşire a emiţătorului nu trebuie să depăşească 1500 W, pe oricare bandă. 3. Multi- Emiţător (MULTI-UNLIMITED): Cele 6 benzi de concurs pot fi activate simultan. Pe durata concursului este permisă transmiterea unui singur semnal pe bandă. Pe întreaga durată a concursului puterea totală de ieşire a emiţătorului nu trebuie să depăşească 1500 W, pe oricare bandă. D. Log Control (CHECKLOG): loguri trimise pentru a contribui la procesul de verificare. Acestea nu vor intra în clasamentele finale şi nu vor fi făcute publice.

VI. PREMII Logul trimis pentru o singură bandă va fi eligibil numai pentru premiul “o singură bandă”. Un log conţinând legături în mai multe benzi va fi considerat ca participant la “toate benzile”, dacă acesta nu specifică participarea la “o singură bandă”. A. Diplome: Diplome în format electronic vor fi disponibile spre “download” tuturor participanţilor care au timis logul de concurs. B. Plachete: Plachete vor fi acordate pentru performanţa de TOP la anumite categorii de participare. Lista curentă a plachetelor şi a sponsorilor poate fi vazută la adresa: . O singură plachetă va fi acordată per participare. O staţie care castigă o plachetă nu va mai fi luată în considerare pentru un premiu “sub-zonal”; în acest caz placheta va fi acordată următoarei staţii clasate în acea zonă.

VII. COMPETIŢIA CLUBURILOR Scorul clubului rezultă din adunarea tuturor scorurilor din logurile trimise de membrii clubului. Există două categorii separate: A. Cluburi S.U.A.: Participarea este limitată la membrii clubului care au reşedinţa permanentǎ şi operează pe o rază de 250 de mile (281.6 Km) pornind din centrul zonei clubului respectiv. B. Cluburi DX: Participarea este limitată la membrii clubului care au reşedinţa şi operează fie din aceeasi ţară DXCC unde îşi are sediul clubul, fie pe o rază de 400 de Km pornind din centrul zonei clubului respectiv. C. Reguli generale privind cluburile: 1. Organizaţiile naţionale (ex: JARL, REF sau DARC) nu sunt eligibile pentru competiţia cluburilor. 2. Participanţii la categoriile “Un Singur Operator” pot reprezenta numai un singur club. Scorurile categoriilor “Multi-Operator” pot conta pentru mai multe cluburi, pe baza calculării procentului rezultat din numărul de membrii ai clubului participanţi la operaţiunea respectivă. Logul expediat trebuie să menţioneze numele exact şi complet al clubului iar în cazul categoriilor “Multi-Operator” se specifică şi procentele rezultate. 3. Minim patru loguri trebuie să fie primite de organizatori pentru ca un club să fie listat în clasamentul competiţiei. Logurile “Checklog” NU punctează pentru scorul clubului. 4. Cuvantul “reşedinţǎ” se referǎ la locuinţa permanentǎ şi principalǎ a unei persoane.

VIII. DEFINIŢII TERMENI 1. Locaţia staţiei: Zona în care toate emiţătoarele, receptoarele şi antenele sunt amplasate. Toate emiţătoarele şi receptoarele trebuie să se afle în acelaşi cerc cu diametrul de 500 de metri. Antenele trebuie să fie conectate fizic la emiţătoare şi receptoare prin linii de transmisie RF. 2. Asistenţa în găsirea QSO-urilor: Utilizarea oricărei tehnologii sau a oricărei alte surse care analizează un semnal oferind operatorului informaţii privind indicativul sau identificarea unui multiplicator . Acestea includ dar nu se limitează la utilizarea decodoarelor de CW, site-urilor WEB a DX Clusterelor ( Ex. DXSummit), DX-Cluster-ului, , a tehnologiilor locale sau aflate la distanţă (remoted) de decodare a indicativelor (CW Skimmer, Reverse Beacon Network) sau modalitaţi de operare care implică participarea mai multor persoane.

IX. REGULI GENERALE DE PARTICIPARE 1. Participanţii trebuie să opereze în limitele impuse de categoria aleasă atunci când desfaşoară orice activitate ce ar putea avea impact asupra scorului declarat. 2. Pentru fiecare “entry” (trimitere de log) se va folosi indicativ diferit. Numai indicativul participantului poate fi folosit pentru a “influenţa” scorul acestuia. 3. Nu trebuie să se depăşească limita de putere a categoriei alese, indiferent de bandă. Puterea de ieşire pe orice bandă, în orice moment este masurată la “borna” de ieşire a amplificatorului/amplificatoarelor activ/e. 4. Autoraportarea (Self-Spotting) sau solicitarea de a fi raportat nu este permisă. 5. Operarea de la distanţă (remote) este permisă doar dacă toate emiţătoarele, receptoarele şi antenele staţiei se află fizic în aceeaşi locaţie. Staţia operată de la distanţă trebuie să respecte toate regulile de autorizare, limitele autorizaţiei operatorului şi limitările categoriei de participare. Indicativul folosit trebuie să fie eliberat şi/sau avizat de către autorităţile competente din zona în care se găseşte amplasată staţia (ANCOM pentru YO). 6. Receptoarele comandate de la distanţă, amplasate în afara locaţiei staţiei, nu sunt premise. 7. Pe toată durata concursului este permisă transmiterea unui singur semnal pe bandă. Când două sau mai multe emiţătoare sunt prezente în aceeaşi bandă, un dispozitiv “hardware” trebuie utilizat pentru a asigura transmiterea doar a unui singur semnal. Apelurile alternative (Dueling CQ) pe două sau mai multe frecvenţe din aceeaşi bandă nu sunt permise. 8. Toate apelurile, răspunsurile la apeluri şi consemnarea indicativelor şi a controalelor schimbate trebuie să se realizeze în timpul concursului, utilizând modul şi frecvenţele de operare din concurs. 9. Orice corecţie a indicativelor şi controalelor deja introduse în log, după incheierea concursului, utilizând baze de date, înregistrări, email sau alte metode de confirmare a QSO-urilor, este interzisă. 10. Indicativele introduse în log trebuie să fie aceleaşi cu cele transmise în eter de către cei doi corespondenţi în timpul efectuării QSO-ului. 11. Pentru Regiunea 1 ITU: Nu este permisǎ emisia în banda de 40m peste 7200KHz în timpul etapei de SSB (fonie) a CQWW. 12. Pentru Regiunea 1 ITU : Nu este permisǎ emisia sub 1810KHz în timpul concursurilor CQWW.

X. INSTRUCŢIUNI PRIVIND LOGUL Expedierea electronică a logurilor este solicitată tuturor participanţilor care utilizează computerul pentru logarea în timpul concursului sau pentru a genera logul de concurs. 1. Logul trebuie sa indice urmatoarele aspecte, pentru fiecare QSO: Data corectă şi timpul UTC, frecvenţa (sau banda), indicativul staţiei lucrate, controlul transmis şi controlul recepţionat. Un log fară toate aceste informaţii solicitate va fi reclasificat ca “Log Control” (Checklog). QSO-urile trebuie introduse în log după realizarea şi finalizarea acestora. Staţiile care aspiră la trofee mondiale sau continentale trebuie să indice în log frecvenţele exacte ale QSO-urilor. 2. Participanţilor pe “o singură bandă” (Single-Band) li se solicită să includă în log toate QSO-urile realizate în concurs, chiar dacă au fost realizate şi pe alte benzi. Numai QSO-urile realizate în banda indicată în antetul logului Cabrillo vor fi luate în considerare pentru calcularea scorului. Logurile cu QSO-uri pe o singură bandă vor fi clasificate drept “Single-Band”. 3. Fişierul format Cabrillo este considerat standard pentru loguri. Pentru instrucţiuni detaliate privind completarea antetului logului Cabrillo vizitaţi link-ul < cqww.com/cabrillo.htm >. Completarea greşită a antetului logului Cabrillo poate duce fie la plasarea intr-o categorie greşită, fie la considerarea logului drept “Log Control” (Checklog). Notă: participanţii din Statele Unite ale Americii trebuie să indice locaţia staţiei în antetul logului Cabrillo (ex.: LOCATION: OH). 4. Metoda recomandată de trimitere a logurilor este “Web Upload”. Trimiterea logurilor prin această metodă (Web Upload) se poate face la . 5. Instrucţiuni pentru logurile electronice NON-CABRILLO: Dacă nu puteţi expedia logul în format Cabrillo, vă rugăm să contactaţi directorul concursului pentru asistenţă în legatură cu expedierea logului în alt format. 6. Instrucţiuni pentru loguri pe hârtie: Logurile pe hârtie pot fi expediate prin poştă la urmatoarea adresă: CQ WW DX Contest, P.O. Box 481, New Carlisle, OH 45344, U.S.A. . Fiecare log pe hârtie trebuie însotit de o fişă “summary” care să cuprindă informaţii privind scorul, categoria de participare, numele participantului şi adresa poştală, scrise cu LITERE MARI. 7. Confirmarea de primire a logurilor: Primirea fiecarui log va fi confirmată prin E-mail. Lista logurilor primite poate fi gasită la < cqww.com > . 8. Retragerea logurilor : Participanţii pot solicita retragerea logurilor lor indiferent de motiv în termen de maxim 30 de zile de la termenul limită de trimitere (Deadline). Contactaţi directorul concursului pentru instrucţiuni.

XI. TERMENUL LIMITĂ DE TRIMITERE A LOGURILOR 1. Toţi participanţii trebuie să trimită logul în termen de cinci (5) zile de la terminarea concursului: nu mai târziu de 2 noiembrie 2018, orele 23:59 UTC, pentru etapa de SSB şi nu mai târziu de 30 noiembrie 2018, orele 23:59 UTC, pentru etapa de CW. Retrimiterea logului după termenul limită va duce la încadrarea acestuia drept “log întârziat”. 2. O prelungire a termenului de trimitere poate fi solicitată la: < cqww.com/contact/ >. Cererea trebuie să precizeze un motiv legitim şi trebuie să fie primită înainte de termenul limită de trimitere a logurilor. Prelungirea se acordă numai după primirea unei confirmări din partea directorului concursului. 3. Logurile expediate sau având data poştei după termenul limită de trimitere, pot fi listate în clasamentele rezultatelor finale, dar nu vor fi eligibile pentru premii.

XII. ARBITRAJ Comitetul de organizare a concursului CQ WW DX este responsabil cu verificarea şi arbitrarea participanţilor în concurs. Participanţilor li se solicită să respecte regulile şi bunele practici de operare specifice radioamatorismului. Încălcarea regulilor concursului sau comportamentul nesportiv pot duce la aplicarea de măsuri disciplinare din partea Comitetului de organizare. A. Comportament nesportiv: Exemple de comportament nesportiv pot fi, dar fară a se limita la: 1. Aranjarea sau confirmarea de QSO-uri în timpul sau după concurs prin utilizarea oricăror mijloace neaparţinând radioamatorismului, cum ar fi: telefonul, internetul, mesageria instant,”chat rooms”, VoIP, email, reţelele de socializare sau paginile de internet. 2. Emisia de către participanţi pe frecvenţe în afara limitelor autorizaţiei. 3. Modificarea orei QSO-urilor din log (Rubber Clocking) pentru a corespunde regulilor de schimbare a benzilor sau/şi a perioadelor de pauză. 4. Prezenta în log în mod excesiv a QSO-urilor sau multiplicatorilor care nu pot fi verificaţi. 5. Semnale cu lăţime de bandă excesivă (ex.: splattere, clicks-uri) sau armonici pe alte benzi. 6. Staţiile aflate la apel “RUN” care nu se identifică la intervale scurte de timp. (ex.: mai mult de un (1) minut). B. Înregistrarea audio: Toţi concurenţii la categoria “Un Singur Operator”( vezi V. A.1) care îşi propun accederea în TOP 5 (a) World, (b) Continent sau (c) U.S.A., inclusiv Classic Overlay trebuie să înregistreze pe toată durata concursului traficul atât la emisie cât şi la recepţie. Semnalul înregistrat trebuie sa fie exact cel pe care operatorul îl aude în căşti. Înregistrarea trebuie să fie făcută într-un format comun (Ex. MP3)şi trebuie să includă pe canale diferite tot ce aude operatorul în fiecare ureche. Înregistrarea trebuie sǎ fie una continuǎ (nu doar inregistrǎrile individuale ale QSO-urilor). Perioadele “Off the air” nu necesitǎ sǎ fie inregistrate. Înregistrarea poate fi cerută de către Comitetul de organizare într-un interval de pâna la 120 de zile de la termenul limită de trimitere a logurilor (DEADLINE) şi va ajuta în judecarea logului. Concurenţii au la dispozitie cinci (5) zile să trimită fişierele care conţin înregistrările din momentul în care Comitetul de organizare le-a solicitat înregistrările. În cazul în care concurenţii nu pun la dispoziţie înregistrările, Comitetul de organizare poate lua măsuri de reclasificare la o alta categorie, la ”Check Log” sau descalificare. C. Acţiuni disciplinare: În cazul în care un participant încalcă regulile concursului, poate fi descalificat prin decizia Comitetului de organizare. 1. Participanţii descalificaţi vor fi anuntaţi la sfârşitul rezultatelor publicate şi nu sunt eligibili pentru obţinerea de premii. 2. Acţiunile Comitetului de organizare vor fi transmise prin email la adresa furnizată la trimiterea logului. Participantul are la dispoziţie cinci (5) zile pentru a contesta decizia directorului concursului. După acest termen decizia rămâne definitivă. 3. Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a schimba categoria oricărui participant în baza examinării logului sau a oricăror alte informaţii. D. Verificarea logurilor: toate logurile sunt verificate cu ajutorul soft-urilor specializate şi a raţionamentului uman. 1. QSO-urile duble sunt eliminate fără aplicarea vreunei penalizări. 2. QSO-urile cu controale recepţionate incorect sunt eliminate fără aplicarea vreunei penalizări. 3. Indicativele greşite (BUST) sau indicativele care nu sunt gǎsite în celelalte loguri (NIL) sunt eliminate şi se aplică o penalizare egală cu de douǎ ori punctajului QSO-ului respectiv.

XIII. DECLARAŢIE: Prin trimiterea logurilor la Concursul CQ WW DX şi în aprecierea eforturilor depuse de către Comitetul de organizare al concursului în a analiza şi evalua fiecare log, participanţii confirmă irevocabil şi necondiţionat că: 1) au citit şi înţeles regulile concursului şi se supun acestora; 2) au operat în conformitate cu regulile şi reglementările privind serviciul de amator în vigoare în zona în care se află localizată staţia; 3) sunt de acord ca logul expediat să poată fi făcut public; 4) acceptă că descalificarea sau orice altă decizie a Comitetului de organizare este oficială şi finală. În cazul în care un participant nu este de acord cu toate cele de mai sus, ar trebui să nu trimită logul sau să il trimită “Log Control” (Checklog). Întrebări referitoare la regulile Concursului CQ WW DX pot fi transmise la: < cqww.com/contact/ >. Răspunsuri pentru cele mai frecvente întrebări pot fi găsite la adresa: . Această traducere este un serviciu adus comunitaţii pasionaţilor de concursuri. Regulamentul în limba engleza reprezintă standardul official.

Translation by Andy Ruse, YO3JR / WW2JR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*