CONCURSUL „CUPA AVIAȚIEI” UNDE SCURTE

1. ORGANIZATOR :
a. CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR PITEȘTI, prin RADIOCLUBUL YO7KXJ
b. Escadrila „VIFORÂTA” : YO7AKY/YR-ZBO, Y03FRI/YR-ABA, YO3APJ/WNR, YO7CW/WNR, YO9BPX/STJ, YO8MI/YR-LIB, YO3GNF/TRS, YO9AYN/VIF, YO7IV/YR-ZLA, YO3BOQ/YR-FLA, YO2MX/YR-PBF
2. SCOPUL CONCURSULUI :
Să determine mărirea numărului de radioamatori YO (inclusiv XYLs, YLs și receptori) participanți la concursuri specifice, într-o atmosferă plăcută, afectivă, instructivă, educativă,
patriotică și de FAIRPLAY, generată și de prezența XYLs, YLs și a personalului cu atribuții în aviație și în alte domenii de interes național.
3. DESFĂȘURARE :
Concursul se va desfășura anual, pe parcursul a 5 etape, delimitate în două zile, conform graficului anual, astfel :
Ziua I-a – în ziua de ÎNĂLȚAREA DOMNULUI (ZIUA EROILOR-28.05.2020) :
Etapa I-a : 16,00 – 17,00 UTC (19,00 – 20,00 ora locală)
Etapa a II-a : 17,00 – 18,00 UTC (20,00 – 21,00 ora locală)

Ziua a II-a – în ziua de luni cea mai apropiată datei de 20 iulie, ziua Sfântului Ilie (PATRONUL AVIAȚIEI – 20.07.2020) :
Etapa a III-a : 16,00 – 17,00 UTC (19,00 – 20,00 ora locală)
Etapa a IV-a : 17,00 – 17,30 UTC (20,00 – 20,30 ora locală)
Etapa a V-a : 17,30 – 18,00 UTC (20,30 – 21,00 ora locală)

4. CATEGORII DE PARTICIPARE :
A – Stații de radioamator – YR – operate de PERSONAL AERONAUTIC BREVETAT (Navigant și Nenavigant), precum și „STAȚII LAUREATE” *) ; în această categorie
intră și toate stațiile din componența Escadrilei „Viforâta” ;
B – Stații de radioamatori – non-YR – care lucrează numai în modul CW ;
C – Stații de radioamatori – non-YR – care lucrează numai în modul SSB ;
D – Stații de radioamatori – non-YR – care lucrează MIXT ;
E – Stații de recepție.
Notă : la concurs vor participa numai stații de radioamator autorizate ANCOM.
Operatorii stațiilor participante la concurs vor respecta CU STRICTEȚE, HOTĂRÂRE ȘI FAIRPLAY prevederile Regulamentului de Radiocomunicații pentru serviciul de amator din România.
Este interzisă folosirea mijloacelor private de comunicare (telefon, internet, etc.) pentru stabilirea de sked-uri sau pentru transmiterea de informații care fac obiectul concursului (numere de control, frecvențe, etc.)
____________
*) STAȚII LAUREATE sunt stațiile câștigătoare ale edițiilor anterioare ale concursului „CUPA AVIAȚIEI”
5. BENZI ȘI MODURI DE LUCRU : 3510-3560 kHz în CW ; 3675 – 3775 kHz în SSB
– stațiile de la categoriile A și D pot lucra în fiecare etapă – cu aceeași stație – o dată în CW și încă o dată în SSB, pe frecvențele alocate ;
– stațiile de la categoria B vor lucra numai în modul CW ;
– stațiile de la categoria C vor lucra numai în modul SSB.
6. CONTROALE :
– Stațiile de la categoria A transmit RS(T)+001+YR (YR = abreviere pentru însemnul de naționalitate al aviației României) ; grupul de litere YR, eventual aflate în componența unui indicativ (ex. : YR9R, YR4R, YR0E, YR5AVP, YR8Y și altele similare) NU CONSTITUIE MULTIPLICATOR ;
– Stațiile de la categoriile B și C transmit RST sau RS(după caz)+001+județul propriu/BU (pentru YO3) ;
– Stațiile de la categoria D transmit RS(T) sau RS (după caz)+001+județul propriu / BU (pentru YO3) ;
– Numărul serial 001 se transmite în continuare și în etapele următoare ; un participant poate avea un singur semnal pe bandă, la un moment dat ;
– Sunt valabile QSO-urile înscrise în logurile ambilor corespondenți, în aceeași etapă, la același timp sau la o diferență de maximum 5 minute, fără greșeli la indicativ sau la numerele de control.
În textul e-mailului transmis, stațiile de la categoria A vor descrie foarte pe scurt justificarea folosirii sufixului YR în locul județului propriu (exemplu : tipul sau însemnele unui avion pilotat personal, calitatea de stație laureată a concursului, etc.).
PRECIZARE : Toate stațiile care transmit sufixul-multiplicator YR în locul județului propriu vor fi incluse în clasament la categoria A, indiferent de modul de lucru – CW sau SSB.
7. PUNCTAJ :
– Pentru un QSO YO-YO se acordă 2 puncte, indiferent de modul de lucru ; legăturile cu stațiile YR care nu fac parte din Escadrila „VIFORÂTA” se punctează dublu (YO-YR, YR-YO sau YR-YR) ; fiecare stație din componența Escadrilei „VIFORÂTA” acordă câte 10 puncte oricărei stații cu care lucrează în concurs ;
– Pentru receptori, o recepție completă se notează cu 4 puncte pentru SSB și cu 8 puncte pentru CW ; la receptori, o stație recepționată nu poate să apară în log de mai mult de 2 ori pe etapă (o dată CW și o dată SSB) ; intervalul dintre recepții trebuie să fie de
minimum 5 minute ;
– Punctajul – la toate categoriile și modurile de lucru – se acordă pentru o legătură completă (indicativul ambilor corespondenți, RS sau RS(T) + nr. serial + județ / BU sau YR) ; orice neconformitate se sancționează cu anularea legăturii la ambii corespondenți ; legăturile
duble rămân înscrise în log și NU SE PENALIZEAZĂ ; se punctează doar un QSO valabil.
8. MULTIPLICTOR PE ETAPĂ :
– Fiecare județ lucrat (inclusiv cel propriu) + BU (pentru YO3) + fiecare stație YR ;
– Multiplicatorul se ia în calcul o singură dată pe etapă, indiferent de modul de lucru ;
– Stațiile de categoria E nu folosesc multiplicatori.
9. SCORUL PE CONCURS :
– „Suma punctelor din toate etapele” X „suma multiplicatorilor din toate etapele”.
NOTĂ : Fiecare stație YL sau XYL participantă la concurs primește ca PREMIU-BONUS câte o floare în valoare de 300 de puncte, dacă a trimis fișierul CABRILLO cu legăturile efectuate în concurs.
10. CLASAMENTE, PREMII :
– Se întocmesc clasamente separate pentru fiecare categorie ; de asemenea, se va întocmi și un CLASAMENT GENERAL – pe concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut de participanți ;
– Primii 3 clasați la fiecare categorie vor primi diplome de excelență printate, iar toți ceilalți participanți la concurs vor primi diplome pe suport electronic ;
– Cupa Aviației se va atribui stației care a realizat cel mai mare scor pe concurs ;
– Participanții sunt rugați să menționeze adresa exactă la care solicită expedierea eventualelor premii ;
– Premiile sunt asigurate și acordate de organizatori ;
– În funcție de sponsorizări se vor acorda și alte premii ;
– CLASAMENTUL OFICIAL se va difuza prin emisiunea de QTC a FRR.
Prin transmiterea log-ului de concurs, participanții confirmă irevocabil și necondiționat că :
– au citit și au înțeles regulile concursului și că se supun acestora ;
– au operat aparatura de emisie-recepție în conformitate cu regulile și reglementările privind regimul de amator în vigoare, în zona în care se află amplasată stația ;
– își exprimă acordul cu privire la următoarele :
a) informațiile cuprinse în logurile transmise pot fi făcute publice și pot fi folosite pentru studii statistice, studii de propagare a undelor radio și în scopuri educaționale ;
b) informațiile cuprinse în logurile transmise vor putea fi folosite pentru calculul scorului final și al clasamentului concursului CUPA AVIAȚIEI.
11. TERMEN / ADRESĂ :
– Logurile se vor expedia numai în format electronic CABRILLO, prin e-mail, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data ultimei etape a concursului, pe adresayo9hg@yahoo.com și pe adresa ionescu.margarit@gmail.com.
Orice referire la acest concurs se face numai în scris în termen de 3 zile de la comunicarea rezultatelor.
Toate acțiunile și deciziile organizatorului sunt finale.
Vă mulțumim pentru participările anterioare și VĂ INVITĂM SĂ PARTICIPAȚI și în edițiile următoare ale acestui CONCURS ELITIST
VĂ AȘTEPTĂM CU DRAG ȘI VĂ DORIM SĂNĂTATE ȘI MULT SUCCES ! 73’s !
ȘEF RADIOCLUB UNIVERSITAR PITEȘTI
Y07KXJ
COLONEL (r) dipl. ing. MIHAI SPIRIDON YO7CW
Arbitru senior, dipl. ing. MĂRGĂRIT IONESCU YO9HG
MANAGER CONCURS :
Diplomat inginer, Diplomat economist, Comandant de escadrilă (p)
MĂRTOIU ALEXANDRU YO7AKY / YR-ZBO 0728 – 483.411

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*