CONCURSUL „CUPA AVIAȚIEI” UNDE SCURTE

1. ORGANIZATOR :
a. CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR PITEȘTI, prin RADIOCLUBUL YO7KXJ
b. Escadrila „VIFORÂTA” : YO7AKY/YR-ZBO, Y03FRI/YR-ABA, YO3APJ/WNR, YO7CVL/WNR, YO9BPX/STJ, YO8MI/YR-LIB, YO3GNF/TRS, YO9AYN/VIF, YO7IV/YR-ZLA, YO3BOQ/YR-FLA, YO2LAN/YR-PBF
2. SCOPUL CONCURSULUI :
Să determine mărirea numărului de radioamatori YO (inclusiv XYLs, YLs și receptori) participanți la concursuri specifice, într-o atmosferă plăcută, afectivă, instructivă, educativă, patriotică și de FAIRPLAY, generată și de prezența XYLs, YLs și a personalului cu atribuții
în aviație și în alte domenii de interes național.
3. DESFĂȘURARE :
Concursul se va desfășura anual, pe parcursul a 5 etape, delimitate în două zile, conform graficului anual, astfel :
Ziua a II-a – în ziua de luni 22 iulie, ziua Sfântului Ilie
(PATRONUL AVIAȚIEI) :
Etapa a III-a : 16,00 – 17,00 UTC (19,00 – 20,00 ora locală)
Etapa a IV-a : 17,00 – 17,30 UTC (20,00 – 20,30 ora locală)
Etapa a V-a : 17,30 – 18,00 UTC (20,30 – 21,00 ora locală)

4. CATEGORII DE PARTICIPARE :
Categoria A : Stații de radioamator (YR) – operate de personal BREVETAT ÎN AVIAȚIE – NAVIGANT și AUXILIAR (activ, în rezervă și în retragere, sau cu atribuții speciale, inclusiv veterani de război, pensionari, etc.), precum și STAȚII LAUREATE*) ; în această categorie intră și toate stațiile din componența Escadrilei
„Viforâta” ;
Categoria B : Stații de radioamator – non-YR – care lucrează în CW sau MIXT ;
Categoria C : Stații de radioamator care lucrează numai în SSB
Categoria D : Receptori.

5. BENZI ȘI MODURI DE LUCRU : 3510-3560 kHz în CW ; 3675 – 3775 kHz în SSB
– stațiile de la categoriile A și B pot lucra în fiecare etapă – cu aceeași stație – o dată în CW și încă o dată în SSB, pe frecvențele alocate ;
– stațiile de la categoria C vor lucra numai în modul SSB.
6. CONTROALE :
– Stațiile de la categoria A transmit RS(T)+001+YR (YR = Abreviație) ; grupul de litere YR, eventual aflate în componența unui indicativ (ex. : YR9R, YR4R, YR0E, YR5AVP, YR20MDC, YR8Y, YR7AQF și altele similare) NU CONSTITUIE MULTIPLICATOR ;
– Stațiile de la categoriile B și C transmit RS(T) sau RS(după caz)+001+județul propriu/BU (pentru YO3) ;
– Numărul serial 001 se transmite în continuare și în etapele următoare ; un participant poate avea un singur semnal pe bandă, la un moment dat ;
– Sunt valabile QSO-urile înscrise în logurile ambilor corespondenți, în aceeași etapă, la același timp sau la o diferență de maximum 5 minute, fără greșeli la indicativ sau la numerele de control.

7. PUNCTAJ :
– Pentru un QSO YO-YO se acordă 2 puncte, indiferent de modul de lucru ; legăturile cu stațiile YR care nu fac parte din Escadrila „VIFORÂTA” se punctează dublu (YO-YR, YR-YO sau YR-YR) ; fiecare stație din componența Escadrilei „VIFORÂTA” acordă câte 10 puncte oricărei stații cu care lucrează în concurs ;
– Pentru receptori, o recepție completă se notează cu 4 puncte pentru SSB și cu 8 puncte pentru CW ; la receptori, o stație recepționată nu poate să apară în log de mai mult de 2
ori pe etapă (o dată CW și o dată SSB) ; intervalul dintre recepții trebuie să fie de minimum 5 minute ;
– Punctajul – la toate categoriile și modurile de lucru – se acordă pentru o legătură completă (indicativul ambilor corespondenți RS sau RS(T) + nr. serial + județ / BU sau YR) ;                                                  orice neconformitate se sancționează cu anularea legăturii la ambii corespondenți ;                                                                                                   legăturile duble rămân înscrise în log și NU SE PENALIZEAZĂ ; se punctează doar un QSO valabil.
8. MULTIPLICTOR PE ETAPĂ :
– Fiecare județ lucrat (inclusiv cel propriu) + BU (pentru YO3) + fiecare stație YR ;
– Multiplicatorul se ia în calcul o singură dată pe etapă, indiferent de modul de lucru ;
– Stațiile de categoria D nu folosesc multiplicatori.
9. SCORUL PE CONCURS :
– „Suma punctelor din toate etapele” X „suma multiplicatorilor din toate etapele”.
NOTĂ : Fiecare stație YL sau XYL participantă la concurs primește ca PREMIU-BONUS câte o floare în valoare de 300 de puncte, dacă a trimis fișierul CABRILLO cu legăturile efectuate în concurs.
10. CLASAMENTE, PREMII :
– Se întocmesc clasamente separate pentru fiecare categorie ; de asemenea, se va întocmi și un CLASAMENT GENERAL – pe concurs, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut de participanți ;
– Primii 3 clasați la fiecare categorie vor primi diplome de excelență printate, iar toți ceilalți participanți la concurs vor primi diplome pe suport electronic ;
– Cupa Aviației se va atribui stației care a realizat cel mai mare scor pe concurs ;
– Participanții sunt rugați să menționeze adresa exactă la care solicită expedierea eventualelor premii ;
– Premiile sunt asigurate și acordate de organizatori ;
– În funcție de sponsorizări se vor acorda și alte premii ;
– CLASAMENTUL OFICIAL se va difuza prin emisiunea de QTC a FRR.

11. TERMEN / ADRESĂ :
– Logurile se vor expedia numai în format electronic CABRILLO, prin e-mail, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data ultimei etape a concursului, pe adresa yo9hg@yahoo.com și pe adresa ionescu.margarit@gmail.com.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*