Campionatele Naționale ȋn Unde Ultrascurte ( VHF-UHF-SHF )

Organizator: Federația Română de Radioamatorism
Participanți:
La Campionatele Naționale în Unde Ultrascurte pot participa toți radioamatorii români cu autorizație valabilă la data desfăşurării campionatului care sunt membri legitimați în structurile afiliate la FRR, cu taxele achitate la zi, atât concurentul cât si structura afiliată. Participarea în concurs implică faptul că participanții cunosc prezentul regulament şi se obligă să respecte prevederile acestuia precum şi a
reglementărilor referitoare la serviciul de amator în vigoare la data respectivă.
Moduri de lucru:
CW , SSB si FM pe porțiunile de bandă alocate fiecărui mod de lucru.
Observații:

 • Este interzis lucrul pe frecvențele de apel specifice pe fiecare bandă.
 • Pot participa concurenți aflați în amplasamente fixe sau în portabil.
  Data/ora:
  Al treilea sfârșit de săptămână complet din luna August astfel:
  Campionatul Național ȋn Unde Ultrascurte VHF (144 MHz)
  Sâmbătă, în două etape:
  Etapa 1-a: între orele 12:00.00 – 14:59.59 UTC;
  Etapa 2-a: între orele 15:00.00 – 17:59.59 UTC;
  Campionatul Național ȋn Unde Ultrascurte UHF (432 MHz)
  Duminică, în două etape:
  Etapa 1-a: între orele 03:00.00 – 04:59.59 UTC;
  Etapa 2-a: între orele 05:00.00 – 06:59.59 UTC;
  Campionatul Național ȋn Unde Ultrascurte SHF (1,2 GHz; 2,3 GHz; 5,7 GHz; 10.3 GHz; 24 GHz)
  Sâmbătă:
  Etapa 1-a: între orele 18:00.00 – 19:59.59 UTC;
  Duminică:
  Etapa 2-a: între orele 07:00.00 – 08:59.59 UTC.
  Amplasament:
  O stație individuală sau echipă, fixă sau portabilă, va avea un singur amplasament în concurs. Prin amplasament se înțelege: receptoare, emițătoare și antene dispuse într-un spațiu cu un diametru de
  maxim 500 m. Nu se admite comanda la distanță a emițătoarelor sau receptoarelor din afara amplasamentului.
  Categorii de participanți:
  A – individual VHF-seniori
  A1 – individual VHF-juniori
  B – individual UHF-seniori
  B1 – individual UHF-juniori
  C – individual SHF-seniori
  C1 – individual SHF-juniori
  D – echipe VHF
  E – echipe UHF
  F – echipe SHF
  Caracterele corespunzătoare categoriei (A,A1,B,B1,C,C1,D,E,F) se înscriu în câmpul „PSect=” din headerul logului.
  Declararea falsă a categoriei va fi sancționată prin excluderea din campionat a participanților aflați în astfel de abateri și anularea punctelor acordate de aceștia tuturor participanților.
  Operatorii individuali nu pot opera simultan și în cadrul unei echipe în același campionat.
  La secțiunile A1, B1, C1 (Juniori) vor participa concurenții care nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data concursului. Aceștia vor trece la secțiunea “[Remarks]” data şi anul nașterii.
  La secțiunile A, B, C, D, E, F (Seniori) vor participa concurenții care au împlinit vârsta de 18 ani până la data concursului.
  Categoria ”individual” (fix sau portabil) înseamnă un operator neasistat într-un amplasament.
  Categoria “echipe” (fix sau portabil) înseamnă între doi și șase operatori, membri ai aceleași structuri afiliate la F.R.R., într-un amplasament.
  Controale:
  RS(T) + nr.de ordine al legaturii, începând cu 001, pentru fiecare bandă, în continuare de la o etapă la alta, + QTH locator compus din 6 caractere.

  Punctaj:
  Se acordă un punct pentru un kilometru distanță între centrele locatoarelor (număr întreg) indiferent de modul de lucru.
  Multiplicatoarele de bandă:
  1 – pentru VHF (144 MHz);
  1 – pentru UHF (432 MHz);
  1 – pentru SHF (1,2 GHz);
  2 – pentru SHF (2,3 GHz);
  3 – pentru SHF (5,7 GHz);
  6 – pentru SHF (10,3 GHz);
  9 – pentru SHF (24 GHz).
  Scorul final:
  Campionatul Național ȋn Unde Ultrascurte VHF (144 MHz)
  Suma punctelor realizate în cele două etape înmulțită cu multiplicatorul de bandă.
  Campionatul Național ȋn Unde Ultrascurte UHF (432 MHz)
  Suma punctelor realizate în cele două etape înmulțită cu multiplicatorul de bandă.
  Campionatul Național ȋn Unde Ultrascurte SHF (1,2 GHz; 2,3 GHz; 5,7 GHz; 10.3 GHz; 24 GHz)
  Scorul pentru fiecare bandă în parte: suma punctelor realizate în cele două etape înmulțită cu multiplicatorul de bandă.
  Scorul final: suma scorurilor de pe fiecare bandă.
  Precizări:
  Sunt admise sked-uri în toate cele trei campionate dar nu este permis schimbul datelor supuse arbitrării.
  Cu un concurent se poate lucra o singură dată într-o etapă, indiferent de modul de lucru. Orice altă legătură radio ulterioară, cu acelaşi concurent, in aceeaşi etapă, este considertă dublă şi este nulă.
  Nu se permite lucrul repetat cu același concurent în cele 5 minute înainte sau după schimbarea etapei.
  Log-urile se întocmesc separat pe fiecare bandă.
  Un participant poate avea un singur semnal pe bandă la un moment dat.
  Participanții la categoriile “individual” nu pot fi asistați. Prin “asistat” se înțelege ajutor uman în desfășurarea operării stației sau a traficului (evidentă, ascultarea altei frecvențe, comutarea antenelor, etc.).
  Erori (penalizări):
  Se anulează punctele la ambii corespondenți în următoarele cazuri:
  la o diferență de timp declarat mai mare de 5 minute;
 • la una sau mai multe erori în indicativul sau locatorul corespondentului;
 • la una sau mai multe erori la RS(T), numărul serial sau la modul de lucru.
  Nerespectarea regulamentului de concurs, declararea falsă a locatorului sau abateri de la regulamentul de radiocomunicații de amator duc la descalificare şi anularea punctelor acordate în concurs.
  Legăturile efectuate în afara segmentelor de bandă aferente tipului de emisie aduc descalificarea participantului.
  Folosirea repetoarelor, telefoanelor sau a altor mijloace pentru a realiza un QSO duce la descalificarea participanților aflați în culpă.
  Clasamente:
  Se întocmesc clasamente separat pe fiecare categorie de participare.
  Premii:
  Participanții clasați pe primul loc în clasamente primesc titlul de “Campion Național al României”, medalie, diplomă și tricou de campion, dacă sunt concurenți clasați la categoria respectivă din cel puțin
  4 structuri sportive afiliate la F.R.R.
  Locurile II și III primesc medalie și diplomă, iar până la locul 10, inclusiv, primesc diplomă.
  Logul de concurs:
  Log-urile se trimit în maxim 7 zile de la încheierea campionatului, în format EDI, la adresa:
  https://www.hamradio.ro/CNUUS/incarcare.html
  Nu se acceptă log de control.
  Primirea fiecărui log va fi confirmată de către organizator.
  Nu se admit log-uri pe hârtie sau alte formate electronice decât cel indicat anterior.
  Log-urile cu probleme vor fi returnate expeditorilor în vederea refacerii, în maxim 2 zile de la primirea lor (valabil doar pentru log-urile trimise în termenul regulamentar).
  Log-urile sosite după termenul prevăzut nu vor fi luate în considerare.
  Toate log-urile vor fi publicate simultan cu rezultatele provizorii (neomologate de C.A.) ale concursului.
  Termen arbitrare:
  În maxim 14 zile de la expirarea termenului de trimitere a log-urilor.
  Rezultatele se vor difuza în cadrul emisiunii QTC şi se vor publica pe site-ul oficial a Federației Române de Radioamatorism.
  Indicativele stațiilor care au trimis log vor fi afișate pe pagina de web a concursului.
  Arbitrii se propun, la cererea Comisiei Centrale de Unde Ultrascurte, de către Colegiul Arbitrilor.
  Arbitrii au şi sarcina de a verifica, prin monitorizare, activitatea în timpul concursului în ceea ce privește respectarea Regulamentului de concurs și a Regulamentului de radiocomunicații pentru serviciu de amator din România.

  Arbitrii vor trimite informările însoțite de probe la organizator în termen de 48 de ore de la terminarea concursului.
  Numele fișierelor de log trebuie să conțină indicativul și banda, în indicativ va lipsi grupul “/P“ sau poate fi înlocuit cu –P deoarece caracterul “/“ nu este acceptat în numele fișierului.
  Exemplu :
  YO5XXX_144.edi
  Dacă editorul de log furnizează alt titlu de fișier acesta se va redenumi corespunzător de către participant. În câmpul „Pcall=” din header se trece indicativul complet al participantului, inclusiv grupul “/P “ unde este cazul. Elaborat și dezbătut în ședința membrilor Comisiei Centrale de Unde Ultrascurte din cadrul Federației Române de Radioamatorism din data de 16 Decembrie 2021.
  Comisia Centrală de Unde Ultrascurte
  Președinte ,
  Cristian TOSU (YO8CT)
 • Aprobat în ședința Consiliului de Administrație

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*