CUPA BUCOVINEI 2023

REGULAMENTUL PENTRU CONCURSUL CUPA BUCOVINEI 2023
ORGANIZATOR : CLUBUL SPORTURILOR TEHNICO-APLICATIVE SUCEAVA
ASOCIATIA SPORTIVA „DORNA DX GRUP” VATRA DORNEI
Editia a VIII-a – 2023


 1. SCOP: Stimularea interesului radioamatorilor pentru fostele regiuni istorice ale Romaniei si in
  special pentru regiunea istorica BUCOVINA (la origine Buchenland = Tara fagilor).
 2. DATA: ultima zi de luni din luna octombrie respectiv 30.10.2023.
 • Etapa 1: 15.00-16.00 UTC (18.00-19.00 YO)
 • Etapa 2: 16.00-17.00 UTC (19.00-20.00 YO)
 1. BENZI / MODURI de LUCRU: 80 m
 • SSB- intre 3675 -3775 khz
 • CW – intre 3510 -3560 khz
 1. APELUL IN CONCURS:
 • in SSB “Apel concurs Cupa BUCOVINEI”
 • in CW “TEST BA” sau “TEST YO”
 1. CATEGORII DE PARTICIPANTI:
  A: Statii de club, indiferent de modul de lucru;
  B: Statii de club care dau prefix „BA”, indiferent de modul de lucru;
  C: Statii individuale numai SSB;
  D: Statii individuale numai CW;
  E: Statii individuale SSB & CW;
  F: Statii individuale care dau prefix „BA”, indiferent de modul de lucru;
  G: Statii „Juniori” (Radioamatori sub varsta de 18 ani) – indiferent de modul de lucru;
  H: Receptori
  Statii care dau prefix judet BA (Bucovina):
  a) statiile de club sau individuale fixe de radioamatori care la momentul concursului activeaza dintr-un amplasament autorizat situat pe teritoriul regiunii istorice Bucovina (vezi Anexa nr.1);
  b) orice statie individuala de radioamator al carui operator este nascut in regiunea istorica Bucovina ** si care activeaza in momentul concursului din afara acestei regiuni (de ex. YO7GDB, YO3DAX etc). In aceasta situatie logul de concurs va cuprinde la sectiunea “soapbox” informatii
  privind locul nasterii acestuia (localitate, judet);
  c) orice statie individuala de radioamator al carui operator se simte motivat de origini familiare (bunici, parinti, locuind cu acestia a studiat in scoala elementara (gimnaziala) in institutiile de invatamint din zona istorica Bucovina. In aceasta situatie logul de concurs va cuprinde la
  sectiunea “soapbox” informatii privind motivarea intentiei de a acorda prefix BA ( de ex. YO7HKM etc);
  d) orice statie portabila/mobila de radioamator care, la momentul concursului activeaza dintrun amplasament situat pe teritoriul regiunii istorice Bucovina. In aceasta situatie logul de concurs va cuprinde la sectiunea “soapbox” informatii privind locatia din care s-a operat (localitate, judet, careu locator sau coordonate geografice dupa caz, etc)
  e) radioamatorii participanti la catogoria „G”(Statii „Juniori”) trebuie sa mentioneze in logul de concurs, la sectiunea “soapbox” informatii privind anul nasterii. BUCOVINA (vezi Anexa nr.1) Cu privire la limitele acestei regiuni, participantii in general dar in special cei de la categoria B si F vor consulta informatiile existente pe situl Wikipedia cu privire la subiectul Bucovina, mai ales Hartile ”Demographic composition of Bukovina in 1930, with the 1940
  border drawn in the centre” si “Harta etnografica a Bucovinei Intocmita pe temeiul recenzamantului official din 1910 de I. NISTOR”.
  Statiile de radioamatori din alte tari se vor incadra la categoria de participanti C, D, E si G dupa caz, in conditiile specificate mai sus.
  Statiile din afara Regiunii Istorice Bucovina care utilizeaza in mod nejustificat grupul de litere BA vor fi tratate ca statii care au comis abateri de la regulament si vor fi descalificate. Punctele acordate de aceste statii raman valabile pentru celelalte statii dar nu si pentru cele descalificate.
  Acestea vor apare in clasamente la capitolul „Statii descalificate”
 2. CONTROALE: RS(T) + numar serial incepand cu 001+ 2 litere ce reprezinta prescurtare judet/BU pentru Bucuresti, BA pentru statiile de la categoria B si F. Statiile care lucreaza din afara YO raman valabile indicativele proprii + prefixul(codul) tarii lor.
 3. PUNCTAJ:
  a) O statie de club YO sau straina ofera in SSB oricarui participant – 4 puncte si in CW 6 puncte;
  b) O statie individuala YO sau straina ofera in SSB oricarui participant 2 iar in CW 4 puncte;
  c) O statie de club YO sau straina care ofera prescurtarea “BA” pentru Bucovina, acorda, atat in SSB cat si in CW, oricarui participant 8 puncte;
  d) O statie individuala YO sau straina care ofera prescurtarea “BA” acorda, atat in SSB cat si in CW, oricarui participant 6 puncte;
  e) Statia care opereaza indicativul special YR8BA acorda, atat in SSB cat si in CW, oricarui participant 10 puncte;
  f) Receptorii primesc 2 si respectiv 4 puncte pentru o receptie completa in SSB respectiv CW.
  O receptie completa trebuie sa cuprinda ora si minutul utc, indicativul statiei receptionate, controlul transmis si indicativul corespondentului.
 4. MULTIPLICATOR:
  a) Pentru categoriile A, B, C, D, E, F si G: numarul de judete + cel propriu + numarul de prefixe straine ER/UR/etc. + fiecare indicativ care acorda prefix BA, toate luate o singura data pe fiecare etapa, indiferent de modul de lucru.
  b) Pentru categoria H nu exista multiplicator.
  NOTA:
  a) In fiecare etapa, cu o statie se poate lucra o singura data in SSB si o singura data in CW dupa un interval de timp de cel putin 5 minute, pe segmentul de banda alocat modului de lucru corespunzator.
  b) Statiile de radioamatori, din afara YO, vor acorda in locul prescurtarii de judet prefixul tarii lor. Fiecare prefix va conta ca multiplicator o singura data pe fiecare etapa indiferent de modul de lucru.
 5. SCORUL: suma punctelor din legaturi x suma multiplicatorilor din cele doua etape.
 6. CLASAMENTE si PREMII:
  a. Se intocmesc clasamente separate pentru fiecare din categoriile A, B, C, D, E, F, G si H.
  b. Concurentii situati pe primele 3 locuri in ordinea descrescatoare a punctajului de la fiecare din aceste categorii in parte primesc diplome printate iar urmatorii 10 clasati vor primi diplome in format electronic. Ceilalti concurenti vor primii diplome de participare in format electronic.
  c Se intocmeste clasament general care include toti concurentii de la categoriile A,C,D, E si G.
  d Cupa Bucovinei se va acorda, pentru fiecare categorie de participare, concurentului care a obtinut punctajul cel mai mare din categoriile A, C, D, E, F, G si H.
  c. Pentru participantii de la categoriile B si F se vor intocmi clasamente separate.
  d. Clasamentul va fi anuntat la QTC-ul FRR si va fi publicat pe site-ul radioamator.ro si hamradio.ro.
 7. REGULI DE ARBITRAJ:
  a) Se anuleaza legaturile ambelor statii pentru copierea gresita a indicativului sau controlului receptionat;
  b) O diferenta de timp mai mare de 5 minute in inscrierea legaturii de catre corespondenti anuleaza legatura pentru ambele statii;
  c) O diferenta de timp mai mica de 5 minute in inscrierea legaturii cu aceeasi statie la schimbarea modului de lucru pe etapa, anuleaza legatura pentru ambele statii;
  d) In cazul legaturilor duble se puncteaza o singura data doar prima legatura valida, restul se puncteaza cu “0” puncte;
  e) Arbitrii au dreptul sa solicite operatorilor care au acordat prefix BA informatii suplimentare;
  f) Legăturile cu staţiile care nu trimit logurile de concurs nu vor fi validate;
  g) Logurile transmise dupa termenul regulamentar nu vor fi procesate si incluse in clasamente;
  h) Nerespectarea Regulamentului pentru Serviciul de Amator din Romania, a prezentului Regulament de Concurs, comportamentul nesportiv, utilizarea oricăror mijloace neradioamatoriceşti pentru efectuarea legăturilor (ca de exemplu telefonul, internetul, etc.) vor fi considerate motive suficiente pentru descalificare. In aceste situatii Decizia organizatorilor va fi oficială şi finală;
  i) Arbitrajul se va efectua electronic cu softul de arbitraj YO9HG.
 8. TERMENE/ADRESA DE PRIMIRE A LOGURILOR SI ANUNTAREA REZULTATELOR:
   logurile in format electronic Cabrilio sau scrise (tiparite sau de mana), vor fi trimise in maxim 10 zile de la desfasurarea concursului la adresa de mail yo8sgm@yahoo.com si yo9hg@yahoo.com.
   Rezultatul analizei logului va fi retransmis imediat, in format electronic, de catre YO9HG pe adresele email ale radioamatorilor participanti la concurs.
   Eventualele nelamuriri privind rezultatul analizei logului (jurizarea) se trimit in urmatoarele 5 zile de la primirea rezultatului analizei logului prin contactarea lui YO9HG pe adresa email yo9hg@yahoo.com.
   Radioamatorii participanti la catogoria G: Statii „Juniori” trebuie sa mentioneze in logul de concurs, la sectiunea “soapbox” informatii privind varsta la data desfasurarii concursului.