CUPA BRĂILEI 2023

REGULAMENT
PENTRU CONCURSUL ÎN UNDE SCURTE CUPA BRĂILEI 2023
ORGANIZATOR: -Clubul Sportiv al Radioamatorilor din judeţul Brăila
DATA,ORA: -22 Mai 2023
-etapa a-I-a între 15:00-15:59 UTC (18:00-18:59 CFR).
-etapa a-II-a între 16:00-16:59 UTC (19:00-19:59 CFR).
BANDA DE LUCRU: . -3,5 MHz (80 m) conform planului IARU
MODURI DE LUCRU: -Legături radio în CW pe segmentul de bandă 3510-3560 MHz.
-Legături radio în SSB pe segmentul de bandă 3675-3775 MHz.
CATEGORII DE PARTICIPARE: categoria A-staţii lucrand numai in SSB
categoria B-staţii lucrand numai in CW
categoria C-staţii lucrand MIXT
categoria D-staţii din judeţul Braila
categoria E-staţii de recepţie (SWL)

CONTROALE: RS(T)+un cod format din 3 cifre+prefix judeţ sau BU pentru staţiile din Bucureşti
La prima legatură din prima etapă se va transmite un cod format din trei cifre care au următoarea semnificație:
-prima cifră va fi cea din indicativul propriu
-ultimile doua cifre reprezintă vârsta în ani împliniţi ai operatorului
-staţiile operate de YL sau XYL transmit 00 (zero-zero).
La legătura următoare se va transmite codul recepţionat la legătura precedentă s.a.m.d.
La prima legătură din etapa a doua se va transmite codul recepționat la ultima legătură din prima etapă.
ATENTIE! În cadrul fiecărei etape se poate lucra cu aceiași stație o dată in CW și o dată în SSB dar numai după un interval de timp de cel puțin 5 minute.La trecerea din prima etapă în etapa a doua ,cu aceiași stație se poate efectua o legatură numai după un interval de timp de cel puțin 5 minute.
PUNCTAJ: Fiecare legatură radio se punctează astfel:
un QSO YO-YO sau BR-BR 2 puncte în SSB și 4 puncte în CW
un QSO YO-BR sau BR-YO 4 puncte în SSB și 8 puncte în CW
un QSO ER-BR sau ER-YO 4 puncte în SSB și 8 puncte în CW
Stațiile de recepție (SWL)primesc 2 puncte pentru o recepție în SSB și 4 puncte pentru o recepție completă care constă din indicativul unei stații,codul și prefixul județului transmise,
precum și indicativul stației corespondente.
MULTIPLICATOR PE ETAPĂ: Numărul județelor lucrate (inclusiv cel propriu) plus raioanele din Republica Moldova,plus numărul de stații radio din județul Brăila,o singura dată indiferent de modul de
lucru.
SCORUL PE ETAPĂ: Suma punctelor din legături înmulțită cu numărul multiplicatorilor din etapa respectivă.
SCORUL FINAL: Suma scorurilor din ambele etape.
CLASAMENTE: Se vor intocmi clasamente separate pentru fiecare categorie de participanți.
PREMII: Concurentul cu cel mai mare punctaj din concurs de la categoriile A,B sau C,va primi “CUPA BRĂILEI”.Primii trei clasați la fiecare categorie vor primi diplome.Clasamentul oficial se va difuza în cadrul
emisiunii “QTC al FRR ”cât și pe www.radioamator.ro.
TERMEN DE TRIMITERE A FIȘELOR:Fișele LOG +SUMMARY se vor trimite în termen de 10 zile de la data desfășurării concursului la organizator:
CLUBUL SPORTIV AL RADIOAMATORILOR DIN JUDEȚUL BRĂILA
C.P.70 – O.P.1
cod 810550 BRĂILA
Județul BRĂILA
ÎN FORMAT ELECTRONIC PE ADRESA: yo4kak@gmail.com